Szanowni Państwo!

W związku z trwającą rekrutacją do klas pierwszych oraz w ślad za informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, uprzejmie informujemy, że osoby, które uczestniczą w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i zgłosiły w systemie kandydaturę, zobowiązane są do złożenia wniosku do wybranej szkoły pierwszego wyboru. Poniżej przedstawiono trzy możliwości złożenia wniosku.

1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru, poprzez wrzucenie wniosku do specjalnie przygotowanej w szkole skrzynki.

2. Rodzice posiadający podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. Szczegółowa procedurą składania wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, opisana została w instrukcjach rejestracji zgłoszenia, które znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”, na stronie: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

3. Rodzice, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego i z ważnych przyczyn nie mogą złożyć wniosku bezpośrednio w szkole w formie papierowej, mogą przesłać podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły e-mailem w formie skanu/zdjęcia. W takim przypadku niezbędne jest jednak skontaktowanie się ze szkołą telefonicznie i potwierdzenie przez szkołę przyjęcia wniosku. Tak złożony wniosek będzie później musiał zostać złożony do szkoły w formie papierowej wraz z ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i wynikami egzaminu ośmioklasisty.

Poniżej zamieszczamy dane teleadresowe:
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
email: liceum@slowak.edu.pl
tel. tel. 16 676 95 70
tel. kom. 698 098 161
fax. 16 676 95 72

Kategoria: