Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w dniu 8 września 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego księdzu pułkownikowi Józefowi Panasiowi. To ważna postać dla mieszkańców Przemyśla i społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Józef Panaś urodził się w 1887 roku w Odrzykoniu, uczęszczał do przemyskiego gimnazjum, a następnie do Wyższego Seminarium Duchownego. Był m.in. Kapelanem Legionu Wschodniego, działaczem Związku Walki Zbrojnej, publicystą, pamiętnikarzem społecznikiem. W listopadzie 1918 roku uczestniczył w polsko – ukraińskich walkach o Przemyśl. Przejął i opanował przemyskie składy broni na Zasaniu, zabezpieczył oba mosty przed przedostaniem się wroga na Zasanie, podejmował wiele innych działań mających na celu zapewnienie Wolnego Miasta Przemyśla. Zasługi bohatera, wcześniej w grodzie nad Sanem mało znane, dopiero od ubiegłego roku, dzięki Towarzystwu Przyjaciół Przemyśla i Regionu, są szerzej upowszechniane wśród przemyślan.

Kapelan Legionu „Wschodniego”, II Brygady Legionów Polskich , Dziekan Dowództwa Okręgu :Generalnego Lwów, I Korpusu Nr X Przemyśl, Działacz Społeczny i Ludowy II RP, Kapelan ZWZ ps. „Oracz” . Zamordowany 4 IV 1940 przez NKWD we Lwowie. Za organizację odsieczy i walk w obronie Przemyśla i Ziemi Przemyskiej (1918-1919) odznaczony „ Gwiazdą Przemyśla” – tej treści napis znajduje się na obelisku poświęconym przez bpa Stanisława Jamrozka. W asyście pocztów sztandarowych odsłonięcia obelisku dokonali Wicemarszałek Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu Bogusława Pieczyńska i krewna z rodziny księdza. Wśród licznych gości znalazła się delegacja z Odrzykonia , przedstawiciele miejskich, gminnych i wojewódzkich władz samorządowych, służb mundurowych, a także wojsko z pocztem sztandarowym i kompanią honorową, uczniowie i harcerze oraz liczni mieszkańcy. Oficjalnie i uroczyście opiekę nad obeliskiem przejął w imieniu młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Dyrektor Tomasz Dziumak. A pieczę nad obeliskiem objęli uczniowie klasy 1bg biologiczno – chemicznej wraz z wychowawczynią Panią Beata Chamułą.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Odbyło się tutaj nadanie sali 52 imienia ks. pułkownika Józefa Panasia. Salę poświęcił biskup Stanisław Jamrozek. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Dyrektor Tomasz Dziumak i Pani Bogusława Pieczyńska, która przekazała szkole portret Józefa Panasia. Fragmenty pamiętników Józefa Panasia przedstawili zgromadzonym licznie gościom uczniowie Jakub Kowalczyk i Michał Musz. W tej części uroczystości udział wzięli m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka i Przewodniczący Rady Rodziców I LO Franciszek Grzech. Piękną, okolicznościową dekorację przygotowały uczennice klasy III B Maria Wiech, Weronika Barszczak i Katarzyna Pilch, a salą tą od dwóch lat opiekują się uczniowie obecnej klasy III B biologiczno – chemicznej pod opieką nauczycielki chemii Pani Katarzyny Harasimowicz-Gąski.

Następnie w auli szkolnej odbyła się promocja książki pt. „Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”, która poprzedzona została krótkim występem wokalnym w wykonaniu Anny Buczko z klasy III B i Pana Piotra Szelążka. Nad całością uroczystości w szkole czuwali uczniowie z Samorządu Szkolnego i uczennice z klasy III B.
Kategoria: