Witamy w rodzinie Słowaka

Wrzesień to szczególny miesiąc dla całej społeczności naszego liceum ze względu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, rocznicę urodzin patrona szkoły i uroczystość pasowania na ucznia. 19 września słowa: "pasuję cię na licealistę” usłyszało aż 396 uczniów, gdyż do szkoły zawitał podwójny rocznik. Z tego powodu uroczystość pasowania odbyła się w dwóch turach: o godzinie 9:00 dla pierwszoklasistów po gimnazjum, a o 11:00 dla tych, którzy ukończyli szkołę podstawową. Miało to miejsce w auli szkolnej, w obecności dyrekcji, nauczycieli i rodziców.

Wydarzenie uświetnili zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, pani Elżbieta Tarnawska, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pani Dorota Thier oraz przedstawiciel firmy Kazar, pan Mariusz Siedlewicz.

Uroczystość rozpoczęli prowadzący, Wicedyrektor, pan Marek Magdziak i pani Bernadeta Ożóg, którzy przywitali gości. Następnie poczet sztandarowy wprowadził sztandar i wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, po czym głos zabrał Dyrektor, pan Tomasz Dziumak. W swoim przemówieniu zwrócił się do pierwszoklasistów, zachęcając ich do rozwijania pasji i talentów oraz aktywnego działania dla społeczności ,,Słowaka”. Wskazał, że należy podążać drogą starszych kolegów, którzy osiągnęli znaczne sukcesy naukowe i zrealizowali swoje edukacyjne marzenia. Podkreślił przy tym, że I LO jest szkołą o wielowiekowej tradycji, w której murach pobierać naukę to zaszczyt i przywilej zobowiązujący do systematycznej pracy i godnego reprezentowania społeczności szkolnej. Serdeczne słowa do nowo przyjętych uczniów skierowała też Naczelnik Wydziału Edukacji, pani Elżbieta Tarnawska, która życzyła entuzjazmu i zapału w zdobywaniu wiedzy. Ostatnim przemawiającym był reprezentant Samorządu Uczniowskiego, Grzegorz Jasiński, który zapewnił nowych kolegów, że mogą liczyć zawsze na pomoc i wsparcie oraz zachęcił do włączenia się w pracę na rzecz liceum.

Podczas pasowania na ucznia tradycyjnie wręcza się nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe absolwentom i uczniom trzecich klas. W ten sposób uhonorowuje się talenty poparte ciężką pracą, ale i podkreśla więź między starszymi i młodszymi rocznikami liceum.

Nagrodę dla najlepszego absolwenta, ufundowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO, otrzymała za najwyższą średnią ocen wśród absolwentów (5, 55) Wiktoria Suchy, która ponadto osiągnęła znaczne sukcesy na poziomie ogólnopolskim w olimpiadach przedmiotowych z biologii i wiedzy o zdrowym żywieniu. Za najlepszego olimpijczyka został uznany Michał Ekiert za kilkakrotny udział w Olimpiadzie Historycznej i Olimpiadzie o Polsce i Świecie Współczesnym na szczeblu centralnym . Nagrodą DYNIA dla wybitnych umysłów ścisłych uhonorowano Grzegorza Adamka, zaś talent pisarski Natalii Korby został doceniony w postaci nagrody Dyrektora Adama Żaka za najciekawszą pracę literacką z języka polskiego.

Poza tym Pan Dyrektor, Tomasz Dziumak wręczył Wojciechowi Bardzińskiemu stypendium Anonimowego Fundatora za osiągnięcia w zakresie nauk przyrodniczych, zaś Marek Karbowniczyn otrzymał stypendium dr. Jana Podgórskiego za rozwijanie talentu matematycznego.

Z kolei przedstawiciel firmy Kazar, pan Mariusz Siedlewicz uhonorował talenty lingwistyczne stypendiami ufundowanymi przez firmę Kazar za szczególne osiągnięcia w nauce języków obcych nowożytnych. Otrzymali je Zofia Skwierczyńska i Artur Szałyga.

Wybitne osiągnięcia nagrodzonych uczniów potwierdzają, że dotrzymali ślubowania, iż będą pilnie się uczyć i kontynuować chlubne tradycje liceum. To zobowiązanie teraz podejmują ich młodsi koledzy i koleżanki, których przedstawiciele złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkolny. Słowa roty powtarzali za nimi wszyscy pierwszoklasiści oczekujący na uroczyste przyjęcie do społeczności szkolnej, co nastąpiło po odśpiewaniu hymnu liceum. Pan Dyrektor dokonał pasowania uczniów klas pierwszych oraz wręczył im legitymacje szkolne.

Uroczystość zakończył występ artystyczny przygotowany przez uczennice klasy drugiej. Karolina Bijan, Eryka Woźniak, Aleksandra Łygan i Klaudia Barszczak zaśpiewały kilka pięknych, lirycznych piosenek. Ostatnim punktem całej uroczystości było wykonanie pamiątkowych zdjęć, do których pozowali uczniowie wraz z wychowawcami i Dyrekcją.
Kategoria: