WSPOMNIENIE

Błachut Zofia – nauczyciel geografii
ur. 1.06. 1936 r. Ostrów k/Przemyśla, zm. 30.10.2018 r.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki naszej szkoły, Pani Profesor Zofii Błachut. Uroczystości pogrzebowe, które odbyły się 2 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym i na Cmentarzu w Ostrowie, zgromadziły Rodzinę Zmarłej oraz Jej przyjaciół, współpracowników i wychowanków. W uroczystościach uczestniczyła delegacja szkolna na czele z dyrektorem Tomaszem Dziumakiem oraz pocztem sztandarowym.

Pani Zofia Błachut ukończyła Zaoczne Studium Nauczycielskie w Przemyślu w zakresie geografii, a następnie rozpoczęła studia magisterskie na kierunku geografia ekonomiczna na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. We wrześniu 1954 r. podjęła pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej we Fredropolu, od 1958 r. pracowała w Szkole Podstawowej w Reczpolu. W latach 1962 – 1966 była wychowawcą w Internacie Technikum Gastronomicznego w Przemyślu, następnie została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 10 w Przemyślu. Najdłużej związana była z Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu (w latach 1970 – 1991), gdzie pracowała na stanowisku Profesora Szkoły Średniej aż do przejścia na emeryturę.

Pani Zofia należała do najbardziej wyróżniających się pedagogów. Za swoją pracę oraz zaangażowanie w działalność dydaktyczną i wychowawczą otrzymywała najwyższe oceny pracy, nagrodzona była Nagrodą Dyrektora Szkoły (1989 r.), a następnie Złotym Krzyżem Zasługi. Spełniała się we wzorowym przygotowywaniu młodzieży do egzaminu dojrzałości i olimpiady geograficznej.

Chętnie angażowała się we wszelkie przedsięwzięcia dotyczące promocji turystyki wśród młodego pokolenia. Organizowała wiele wycieczek szkolnych, a w czasie wakacji – obozy wędrowne. Była niezwykle lubiana i szanowana przez uczniów, dla których była autorytetem. Pełniła także funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Zawsze oddana była szkole i sprawom wychowania młodzieży.

Pozostanie w pamięci swoich przyjaciół, współpracowników i wychowanków.

Kategoria: