W dniach 15.10.-21.10.2011r. odbyło się kolejne przemyskie spotkanie młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu i z Gimnazjum Schloß Neuhaus w Paderborn. W wymianie wzięło udział 13 uczniów z Polski oraz 13 uczniów z Niemiec wraz z opiekunami. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z historią i kulturą naszego miasta i regionu.

Uczniowie realizowali przygotowany przez nauczycieli partnerskich szkół program, który jest integralną częścią europejskiego projektu „GSN GOES EUROPE”, obejmującego szkoły w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i w Rosji.

Uczestnicy projektu zapoznali się z polskim systemem nauczania i wychowania, obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczycieli rożnych przedmiotów. Goście z Paderborn zwiedzili zabytki Starego Miasta, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, podziwiali panoramę Przemyśla z Kopca Tatarskiego, wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w klubie „Imperium”. W ramach programu zorganizowano wycieczkę do Sandomierza, która obejmowała zwiedzanie Starego Miasta oraz trasy podziemnej. Grupa uczestniczyła także w projekcie językowym „Fremdsprachen lernen –wozu?”.

Grupa niemieckich gości została uroczyście przyjęta w Urzędzie Miejskim przez Prezydenta Przemyśla, Roberta Chomę. W spotkaniu udział wzięli wicedyrektor liceum, Katarzyna Harasimowicz-Gąska, nauczyciele realizujący program wymiany oraz grupa polskich uczniów. Goście zostali obdarowani drobnymi upominkami. Pan Prezydent cieszył się z kontynuacji wymiany szkolnej i życzył powodzenia w dalszej realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. Rewizyta w partnerskim mieście planowana jest w czerwcu 2012 roku.


Realizacja programu wymiany w Przemyślu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Organizacja ta wspiera od 1991 roku młodych ludzi z Polski i Niemiec angażujących się wspólnie na rzecz wolnej Europy.