Dobiega końca szesnasta polsko - niemiecka wymiana młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu z Gimnazjum Schloß Neuhaus w Paderborn. Spotkanie odbyło się w ramach europejskiego projektu „GSN GOES EUROPE”, obejmującego szkoły w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i w Norwegii. W wymianie wzięło udział 9 uczniów z Polski oraz 9 uczniów z Niemiec. Opiekę nad młodzieżą niemiecką sprawowali nauczyciele: Denise Kramer i David Hausmann. Program wymiany przygotowali nauczyciele języka niemieckiego: Joanna Jucha, Agnieszka Organ, Monika Szozda, uwzględniając sugestie uczniów biorących w nim udział i ich rodziców.

Goście z Paderborn zwiedzili zabytki Starego Miasta, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w klubie „Japa”, zapoznali się z polskim systemem nauczania i wychowania. W ramach programu zorganizowano wycieczkę do Krakowa, gdzie zwiedzano: Wzgórze Wawelskie, Stare Miasto. Innym, niezwykle ciekawym punktem programu były warsztaty ceramiczne w Pracowni Ceramiki Artystycznej Zapiecek.

Nie mogło zabraknąć również zajęć sportowo-rekreacyjnych, które zostały profesjonalnie przygotowane przez nauczycielki wychowania fizycznego: Dorotę Thier i Renatę Majewską. Grupa wzięła także udział w warsztatach integracyjnych i projekcie językowym „Mein Alltag“.

10 września grupa niemieckich gości została uroczyście przyjęta w Urzędzie Miejskim przez Sekretarza Miasta Przemyśla, Dariusza Łapę. W spotkaniu udział wzięli wicedyrektor szkoły, Tomasz Kuźmiek, nauczyciele realizujący program wymiany oraz grupa polskich uczniów. Goście zostali obdarowani upominkami. Pan Dariusz Łapa cieszył się z kontynuacji wymiany szkolnej i życzył powodzenia w dalszej realizacji projektu. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Wymiana młodzieży jest z całą pewnością trudnym i bardzo odpowiedzialnym przedsięwzięciem. Tegoroczne spotkanie nie doszłoby do skutku, gdyby nie ogromne zaangażowanie nauczycieli partnerskich szkół. Podziękowania należą się także rodzicom uczniów biorących udział w wymianie oraz oczywiście samym uczniom. Na pewno przyjęli swoich niemieckich rówieśników z wielką gościnnością, zawarli nowe przyjaźnie, poznali się wzajemnie. Doskonalili również znajomość języków obcych, tak ważnych we współczesnym świecie.

Realizacja programu wymiany była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Organizacja ta wspiera od 1991 roku młodych ludzi z Polski i Niemiec angażujących się wspólnie na rzecz wolnej Europy.

Rewizyta w partnerskim mieście planowana jest w czerwcu 2019 roku.

Monika SzozdaKategoria: