Zakończenie roku uczniów klas trzecich

26 kwietnia zakończył się rok szkolny uczniów klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym. Uroczystość związana z ukończeniem przez nich szkoły, poprzedzona Mszą Św. w Archikatedrze, odbyła się w auli szkolnej zgodnie z ceremoniałem.

Maturzyści mogli wysłuchać słów, które skierowali do nich Dyrektor liceum, pan Tomasz Dziumak, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska, Przewodniczący Rady Rodziców, pan Franciszek Grzech, a także Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Kowalczyk. Wśród zaproszonych gości był również Dyrektor SPzOG Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Jarosław Dyrda.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród uczniom, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych oraz zdobyli świadectwa z wyróżnieniem (42 osoby), czy też zasłużyli się dla szkoły pracą społeczną, uzyskali wzorową frekwencję. Poza tym wszyscy maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Poniżej lista uczniów, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach.

Izabela Jabłońska:
laureatka XLVIII Olimpiady Biologicznej,
uczestniczka III etapu XI edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza.

Wiktoria Suchy:
finalistka XLVIII Olimpiady Biologicznej,
laureatka XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Aleksandra Bednarczyk:
finalistka I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Karol Chromiak:
finalista XIX Olimpiady Wiedzy o Prawie,
finalista I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Michał Ekiert:
finalista LX i LVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
finalista XLIII i XLIV Olimpiady Historycznej.

Arkadiusz Hess:
finalista LXII Olimpiady Astronomicznej,
finalista w XXXIV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała.

Grzegorz Adamek:
laureat III miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki,
laureat III miejsca w XXXIV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała,
finalista w XVIII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji.

Kacper Górka:
finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki,
wyróżniony finalista w XXXII Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała,
wyróżniony finalista w XVII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji.

Marcin Pałczak:
finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki,
laureat II miejsca w XXXIII Konkursie Matematycznym im prof. Jana Marszała,
wyróżniony finalista w XVII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji.

Wiktoria Kaszelny: finalistka w XVIII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji. Michał Kochmański:
finalista w XXXIV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała.

Ignacy Kuchciński:
laureat I miejsca w XXXIII Konkursie Matematycznym im prof. Jana Marszała;
wyróżniony finalista w XVIII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji.
Krystian Walat:
finalista w XVIII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji,
wyróżniony finalista w XXXIV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała,
dwukrotny stypendysta Stypendium dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
Wiktoria Suchy – 5,50;
Małgorzata Krytak – 5,37;
Olena Lopachak – 5,33.
Kategoria: