Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik 1 - pobierz
Załącznik 1a - pobierz
Załącznik 2 - pobierz
Załącznik 3 - pobierz
Kategoria: