Zaproszenie na sympozjum naukowe

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zapraszają na sympozjum naukowe
pt. Poprzez walkę i codzienny trud - Polacy a niepodległość w czasie I wojny światowej


Program:
- dr Lucjan Fac (I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, TPN), Działania zbrojne na terenie Ziemi Przemyskiej w okresie 1918-1919,
- dr Arkadiusz S. Więch (Instytut Historii UJ, TPN), Prowincja galicyjska wobec odzyskania przez Polskę niepodległości,
- dr hab. Tomasz Pudłocki (Instytut Historii UJ, TPN), Niejednoznaczne drogi polskiej niepodległości

Miejsce obrad:
I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, sala nr 35
25 września 2018 r. (wtorek), godz. 10:00-12:30
Kategoria: