Zaproszenie na sympozjum naukowe

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zapraszają na sympozjum naukowe

pt. Doświadczenia Polaków na przednówku Niepodległości

Program:
dr Kamil Ruszała (IH UJ, TPN), Uchodźcy wojenni z Galicji podczas I wojny światowej
mgr Tomasz Kuźmiek (I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu), Kultura Przemyśla na progu niepodległości na przykładzie działalności Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry
dr Arkadiusz S. Więch (IH UJ, TPN), Aprowizacja mieszkańców prowincji galicyjskiej podczas Wielkiej Wojny
dr hab. Tomasz Pudłocki (IH UJ, TPN), Rola Polonii w odzyskaniu przez Polskę niepodległości

Miejsce obrad:
I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, sala nr 35
5 grudnia 2018 r. (środa), godz. 10:30-13:00

Kategoria: