• Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy

  Z początkiem czerwca w naszym kraju odbyły się Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy organizowane przez „World Para Athletics i Polski Związek Niepełnosprawnych Start”. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w osiemdziesięciu sześciu konkurencjach biegowych, dwudziestu skokowych i pięćdziesięciu ośmiu rzutowych. Rywalizacja na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy była największym tego typu wydarzeniem dla sportowców z niepełnosprawnościami w całej historii mistrzostw Europy. Jednocześnie to najlepszy sprawdzian przed tegorocznymi Igrzyskami w Tokio.

  XVI RAJD SŁOWAKA – 09.06.2021

  Proponujemy 4 trasy, wszystkie kończą się w amfiteatrze na Zniesieniu przy ognisku. Ze względów epidemicznych zakończenie będzie rozciągnięte w czasie, aby zbyt duża liczba osób nie gromadziła się w jednym miejscu. W ramach integracji dla klas odbędzie się konkurs z atrakcyjną nagrodą główną.

  Bieżący rok szkolny dobiega końca. I choć niemal przez cały rok nie dzwoniły dzwonki, a w lekcjach można było uczestniczyć w domowych pantoflach, to przecież wyzwania pozostały niezmienione. Odbywały się zajęcia, należało odrabiać zadania domowe, mimo że nauka przybrała formę dotąd nam nieznaną. Wszyscy pokonywaliśmy trudności wypływające z uwarunkowań zewnętrznych, jak i tych osobistych.

  Memoriał im. Adama Poznańskiego

  15 maja 2021 roku w Przemyślu, w Szkole Mistrzostwa Sportowego SMS, odbyły się pierwsze po 35 latach zawody w akrobatyce sportowej. Mowa tu o Memoriale im. Adama Poznańskiego (1941-1989), absolwenta naszej szkoły, ppłka Wojska Polskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, zawodnika, trenera I kl. i sędziego międzynarodowego akrobatyki sportowej. Zawody miały na celu, między innymi: upamiętnienie wszechstronnego sportowca, wielokrotnego akademickiego Mistrza Polski w gimnastyce sportowej i akrobatyce, znanego działacza przemyskiego i krajowego sportu, wieloletniego przewodniczącego Kolegium Sędziów i członka Prezydium Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Zawody pokazały piękno tej niegdyś bardzo popularnej w naszym mieście dyscypliny sportowej. Zmaganiom sportowców przyglądali się najbliżsi śp. Adama Poznańskiego, tj. żona p. Marta Poznańska oraz synowie: p. Grzegorz i p. Bartłomiej Poznańscy.

  W piątek, 21 maja, w formie zdalnej odbył się w naszej szkole konkurs językowy: II Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego Das deutsche Diktat. Ma on na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim, podnoszenie kompetencji językowych w zakresie pisowni oraz motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

  W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Przemyśla i powiatu przemyskiego. Reprezentowane były: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 11 w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie.

  I. NAUCZANIE HYBRYDOWE
  W dniach 17-28.05.2021 r. realizacja zajęć szkolnych odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1) zajęcia stacjonarne na terenie szkoły w dniach 17-21.05.2021 r. realizują klasy: 2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg, 2Eg, 2Fg oraz 2A, 2B, 2F,
  2) zajęcia stacjonarne na terenie szkoły w dniach 24-28.05.2021 r. realizują klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F oraz 2C, 2D, 2E,
  3) zajęcia zdalne w dniach 17-21.05.2021 r. realizują klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F oraz 2C, 2D, 2E,
  4) zajęcia zdalne w dniach 24-28.05.2021 r. realizują klasy: 2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg, 2Eg, 2fg oraz 2A, 2B, 2F.

  II. OKRES ADAPTACYJNY
  Mając na uwadze okres trwającego ponad 6 miesięcy kształcenia na odległość, ustala się:
  1) tygodniowy okres adaptacyjny dla każdego ucznia liczony od czasu jego powrotu do nauki stacjonarnej,
  2) niedokonywanie oceny pracy uczniów oraz nieorganizowanie sprawdzianów i klasówek w trakcie trwania okresu adaptacyjnego,
  3) po zakończeniu okresu adaptacyjnego obowiązywać będą zalecenia określone w Zarządzeniu nr 8.2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Przemyślu z dnia 14 maja 2021 r. (treść zarządzenia: strona www.slowak.edu.pl)

  III.NAUCZANIE STACJONARNE
  Zakłada się, że od 31.05.2021 r. nauczanie stacjonarne czyli prowadzone na terenie szkoły obejmie wszystkie klasy liceum.

  Dyrektor Szkoły

  Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

  30 kwietnia zakończył się ostatni rok szkolny dla uczniów klas maturalnych. Tradycyjnej uroczystości z tej okazji w naszej szkole nie było, podobnie jak w 2020 r. , z powodu trwającej epidemii. Miało miejsce rozdanie świadectw w reżimie sanitarnym. Uczniowie klas trzecich, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach, odebrali także nagrody.

  Wszystkim absolwentom, w imieniu dyrekcji i nauczycieli, gratulujemy ukończenia szkoły. Wierzymy, że mimo trudności wynikających z trwającej wiele miesięcy nauki na odległość w tym i ubiegłym roku szkolnym, wyniki egzaminów maturalnych dadzą Wam zadowolenie i otworzą drzwi wybranych uczelni. Powodzenia!

  I Festiwal Języka Niemieckiego online

  W dniach 15-29 kwietnia 2021 odbył się I Festiwal Języka Niemieckiego online. Festiwal został zorganizowany przez Katedrę Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat nad festiwalem sprawowali JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz Konsul Honorowa Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie dr Agnieszka Buk. Festiwal adresowany był do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych uczących się języka niemieckiego oraz do studentów filologii germańskiej na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Uczennica naszej szkoły Diana Suszczak (kl. Ia) zajęła I miejsce w konkursie „Moje Podkarpacie – Mein Karpatenvorland“ – prezentacja Power Point w języku niemieckim. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursów odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  MATURY 2021 - komunikat

  Proszę o zapoznanie się z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

  Materiały do pobrania:
  Zarządzenie nr 7/2021- zobacz
  Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2021 - pobierz
  OŚWIADCZENIE dotyczące stanu zdrowia - pobierz

  Podczas konferencji klasyfikacyjnej, która miała miejsce 27.04.2021 r., Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę na mocy, której wszyscy uczniowie klas III ukończyli I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu. W tym roku, ze względu na panującą pandemię Covid-19, nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
  W związku z powyższym świadectwa ukończenia szkoły będzie można odebrać w auli szkolnej 30.04.2021 r., przy zachowaniu obowiązujących wymogów sanitarnych, według poniższego harmonogramu:

  - absolwenci z klasy IIIa godz. 08.00,
  - absolwenci z klasy IIIb godz. 09.00,
  - absolwenci z klasy IIIc godz. 10.00,
  - absolwenci z klasy IIId godz. 11.00,
  - absolwenci z klasy IIIe godz. 12.00,
  - absolwenci z klasy IIIf godz. 13.00.

  Osoby, które nie mogą przybyć w wyznaczonym czasie będą mogły odebrać świadectwo w innym terminie w sekretariacie szkoły.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS