• Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu miała miejsce w dniu 4 września 2017 roku.

 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

  W dniu 21 września 2017r. na Zamku Kazimierzowskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce.

 • Hymn szkoły

  Hymn szkoły do słów wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”.

 • Dnia 17 września 2017r. nasza szkoła wzięła udział w obchodach 78. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystości wzięli udział wydelegowani uczniowie z klasy 1A pod opieką Pana Profesora Mariusza Fudały. Dzień rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele ojców karmelitów bosych. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam nasi uczniowie, w imieniu całej społeczności I Licem Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu złożyli bukiet kwiatów ku czci poległym bohaterom wojennym.

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu miała miejsce w dniu 4 września 2017 roku. O godzinie 9.30 została odprawiona msza w Archikatedrze Przemyskiej w intencji społeczności szkolnej, podczas której został poświęcony odnowiony sztandar I LO.

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w auli, z udziałem uczniów klas pierwszych i ich wychowawców. Przybyłych na uroczystość przywitali , pani Beata Kryńska oraz wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Prezydent Miasta Przemyśla, pan Robert Choma, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska, Rektor Państwowej Szkoły Wschodnio-Europejskiej, pan Paweł Trefler, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pan Jan Jarosz, przedstawiciel Państwowej Szkoły Wschodnio-Europejskiej pan Stanisław Szabłowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Artur Derdziak, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Jarosław Dyrda oraz Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Pacławski.

  Stypendium dra Jana Podgórskiego przyznane

  W środę 13 września 2017 r. mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu ponownie odwiedził jego absolwent z 1948 roku – Pan dr Jan Podgórski. Pan Jan ilekroć gości w rodzinnych stronach, tj. w Sufczynie w gminie Bircza, tylekroć pojawia się z wizytą w ILO. Tym razem okoliczności jego pobytu w szkole były wyjątkowe, gdyż Pan Podgórski podczas spotkania z dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą, nie tylko podzielił się barwną historią swego długiego życia, opowiedział o swoich wojennych i powojennych losach, opisał wybrane epizody z wieloletniej pracy lekarza pediatry onkologa oraz liczne podróże do najdalszych zakątków świata, ale również wręczył jednorazowe stypendium dla ucznia wybitnie zdolnego.

  Po raz szósty "Wyganiamy Raka" (foto aktualizacja)

  W dniu 09 września uczniowie Naszego Liceum po raz kolejny wzięli udział w szóstej akcji „Wyganiamy Raka”, której organizatorem był Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu wraz z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, mająca na celu przypomnienie o potrzebie walki z tą chorobą. Trasa biegu rozpoczynała się pod szpitalem wojewódzkim, a meta i inne konkursy na boisku przy ulicy Szańcowej w dzielnicy Wilcze. Uczestnicy mogli na mecie zjeść posiłek regeneracyjny oraz owoce dostarczone przez organizatorów, a następnie pobawić się w różne konkursy, które przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego Naszej szkoły.


  Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września odbędą się uroczystości związane z 78 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Prosimy o zapoznanie się z programem uroczystości - pobierz


  Rekrutacja - komunikat o wolnych miejscach.

  Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego informuje, że posiada wolne miejsca w następujących w klasach pierwszych: 1c- 1 miejsce, 1e – 2 miejsca, 1 f – 2 miejsca. Termin składania podań - do 31 sierpnia 2017 roku.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  4 września 2017 r.
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:
  godz. 9.30 msza św. w Archikatedrze Przemyskiej w intencji społeczności szkolnej,
  godz. 10.30 przemarsz licealistów, nauczycieli i zaproszonych gości ulicami miasta do budynku szkolnego,
  godz. 11.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej - uczestniczą uczniowie klas I oraz delegacje uczniowskie klas II i III,
  godz. 11.00 spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami w salach lekcyjnych,
  godz. 12.00 spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych.

  5 września 2017 r.
  Spotkania rodziców uczniów z dyrekcją, wychowawcami oraz nauczycielami szkoły:
  godz. 16.30 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły,
  godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami klasowymi,
  godz. 18.00 w sali 35 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych w celu dokonania wyboru Rady Rodziców.

  Uwaga! szkoła dysponuje ograniczoną ilość miejsc parkingowych w związku z tym proszę rozważyć możliwość zaparkowania samochodów poza terenem szkoły.

  Z żalem zawiadamiamy

  Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Dyrektora Gymnasium Schloß Neuhaus w Paderborn, Pana Bernharda Gödde. W czasie swojej działalności pielęgnował ideę wspólnej Europy, nawiązując kontakty z wieloma zagranicznymi szkołami, w tym z I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Pan Bernhard Gödde cieszył się opinią bardzo zaangażowanego dyrektora; był cenionym pedagogiem, szanowanym przez nauczycieli i uczniów. Prywatnie był zagorzałym tancerzem tańców standardowych oraz wielkim miłośnikiem muzyki jazzowej. Przez wiele lat grał na pianinie w zespole jazzowym "Paddi-Jazzer".

  Łączymy się w smutku z całą Społecznością Gymnasium Schloß Neuhaus w Paderborn
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu

  Zaproszenie do złożenia oferty

  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

  Zapytanie ofertowe - pobierz
  Załącznik 1 - pobierz
  Załącznik 1a - pobierz
  Załącznik 2 - pobierz
  Załącznik 3 - pobierz

  Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  Oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się w auli, o godzinie 10.45, po przemarszu z Archikatedry przemyskiej, gdzie członkowie licealnej społeczności uczestniczyli we Mszy Świętej. Przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców, absolwentów i uczniów przywitali: pani Beata Kryńska i wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy, po czym zabrał głos Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego – pan Tomasz Dziumak. Podziękował uczniom i nauczycielom za trud pracy, osiągnięte sukcesy. Zwrócił również uwagę na wysoką pozycję I LO w rankingu szkół nie tylko w województwie jak również i w Polsce, a także życzył wszystkim udanego wypoczynku i bezpiecznych wakacji. Do tych życzeń i gratulacji dołączali się kolejno przemawiający: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski – pan Marek Rząsa, Prezydent Miasta Przemyśla - pan Robert Choma, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie – pani Bożena Pasieka, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Artur Derdziak oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Julia Szczęsna. Wśród przybyłych gości byli również Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Rzeszowie – pani Jolanta Niedźwiedzka, Naczelnik Wydziału Edukacji w Przemyślu – pani Elżbieta Tarnawska, Sekretarz Rady Rodziców – pani dr Iwona Olejnik.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS