• Dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego: Adam Mytnik i Przemysław Kinasz w ramach szkolnego koła informatycznego stworzyło udźwiękowiony czytnik kolorów dla osób niewidomych. Patronatem budowę objął dr inż. Piotr Kisiel – nauczyciel informatyki i grafiki komputerowej. Głównym celem projektu było wykonanie taniego a zarazem funkcjonalnego identyfikatora, który ze względu na bardzo niską cenę będzie mógł być dostępny dla większego grona niewidzących. Efektem prac zespołu było utworzenie urządzenia elektronicznego, którego cena końcowa wyniosła zaledwie 10% kosztów zakupu najtańszego detektora dostępnego na rynku.

  Ósmoklasisto, dołącz do nas!

  Jeśli wciąż się zastanawiasz, w której szkole kontynuować naukę, obejrzyj krótki film o I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu (polecamy!) i przeczytaj poniższy tekst.

  Matura 2020

  Egzamin maturalny w 2020 roku odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 26 czerwca. Harmonogram dostępny na stronie CKE oraz OKE Kraków.
  Informacje o organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

  Na stronie CKE można znaleźć także: Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.
  Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące przeprowadzania egzaminów można pobrać ze strony MEN.

  Prosimy także na bieżąco sprawdzać informacje w dzienniku elektronicznym Librus.

  W związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania szkół w Polsce pierwszy raz, w historii naszego liceum, zakończenie roku odbywa się w formie przekazu zdalnego. Zapraszamy do wspólnego uczestnictwa lub zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami.

  1. 9.00 Msza Święta w intencji maturzystów transmitowana on-line z Archikatedry Przemyskiej, - link do transmisji
  2. 10.30 przemówienie dyrektora szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas III. link do przemówienia

  Już po raz kolejny w tym roku szkolnym uczniowie I LO mogli uczestniczyć w wykładach matematycznych prowadzonych przez absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka, Pana Rafała Trynieckiego. Pan Rafał jest absolwentem naszej szkoły i wraca w jej progi nie tylko jako gość, ale również jako pasjonat matematyki i jej propagator. Z ogromnym zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą, przekazując ją młodszym rocznikom. We wrześniu zaproponował temat cieszący się dużym zainteresowaniem: „Popularne błędy w rachunku prawdopodobieństwa w kontekście medycznym”.

  Sukces naszych matematyków

  Konkurs Matematyczny, popularnie zwany w naszej szkole „Marszałem”, cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku chęć udziału w tym właśnie konkursie zgłasza wielu uczniów, poddających swoje umiejętności matematyczne niełatwej próbie. Do ostatniego etapu o zasięgu wojewódzkim docierają najlepsi z najlepszych. W tym roku szkolnym w etapie finałowym XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała znaleźli się następujący uczniowie: Michał Furgała (1Ag), Miłosz Samek (1F), Mikołaj Jędruch (1A), Lilia Jędrychowska (1Bg), Aleksandra Kowalik (1F), Weronika Nakoneczna (1A), Kamil Rabiej (1A), Aleksandra Drozd (2A), Konrad Widaj (2A), Mateusz Zacharecki (3A), Wojciech Bardziński (3A)

  W związku z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że co najmniej do 26 kwietnia 2020 r. kontynuowane będzie kształcenie na odległość. W związku z tym od 15.04.2020 r. nadal będzie obowiązywał plan zajęć ustalony na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły.

  Dyrektor szkoły

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej, długoletniej nauczycielki naszej szkoły Pani Profesor Teresy Mauthe.

  Pani Profesor urodziła się w Trzcinicy w powiecie jasielskim 19 kwietnia 1933 r. Ukończyła Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, uzyskując 03.04.1963 r. tytuł magistra wychowania fizycznego. Posiadała uprawnienia trenera II. klasy w lekkiej atletyce nadane przez Główny Komitet Kultury Fizycznej. Pracę zawodową rozpoczęła 01.09.1954 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Sportowego L.Z.S. w Przemyślu. Od 01.09.1955 r. pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Ropczycach, a od 1.09.1961 r. miejscem Jej pracy było I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu. Z dniem 1 maja 1973 r. powołana została przez Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie na stanowisko PROFESORA SZKOŁY ŚREDNIEJ. Na emeryturę przeszła 31.08.1990 r. Pani Profesor Teresa Mauthe należała do wyróżniających się nauczycieli. Była wspaniałym nauczycielem i pedagogiem, dbała o rozwój fizyczny młodzieży i budowanie wśród uczniów prawidłowych postaw zdrowotnych. Za swoją pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej wielokrotnie odznaczana i nagradzana, otrzymała:

  1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1988 r.
  2) Złoty Krzyż Zasługi – 1975 r.
  3) Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1987 r.
  4) Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania stopnia III – 1976 r.
  5) Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania – 1985 r.
  6) Nagrodę Kuratora – 1980 r.
  7) Medal Honorowy 60-lecia PKOL – 1980 r.
  8) Nagroda Dyrektora Szkoły – 1987 r.

  Żegnamy naszą Panią Profesor, nauczycielkę z powołania, profesjonalistkę i przede wszystkim dobrego, kochającego świat i ludzi człowieka. Jako osoba życzliwa, służąca pomocą, oddana sprawom wychowania i edukacji młodzieży, pozostanie na zawsze w pamięci swoich wychowanków oraz współpracowników.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres zawieszenia zająć szkolnych został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. W tym okresie szkoła realizuje zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenie na odległość. Podstawowym narzędziem do komunikacji uczniów i ich rodziców ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS. Niezależnie od tego nauczyciele decydują o wyborze komunikatorów elektronicznych do realizacji prowadzonych przez siebie zajęć. Sposób organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań w tym okresie został ustalony w Zarządzeniu nr 4.2020 dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

  Dyrektor szkoły

  W ślad za komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że w dniach 12-25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowacze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieka rodziców, opiekunów prawnych. Dodatkowe informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl

  Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proszę także o śledzenie szkolnej witryny internetowej www.slowak.edu.pl

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS