• Pasowanie uczniów klas pierwszych na licealistę

  Co roku we wrześniu ma miejsce uroczystość pasowania na ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu. Tradycyjnie jest ona połączona z wręczeniem nagród i stypendiów uczniom oraz absolwentom. Tegoroczni pierwszoklasiści wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły wzięli udział w tej ceremonii w piątek, 25 września.

  STYPENDIA PREZYDENTA PRZEMYŚLA ROZDANE

  Po raz kolejny, chociaż w tym roku bez artystycznej oprawy, Prezydent Miasta Przemyśla – Wojciech Bakun wręczył uzdolnionej młodzieży przemyskich szkół stypendia za rok szkolny 2019/2020. Są one przyznawane uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną, tegoroczna uroczystość przebiegła w trzech etapach według ustalonego harmonogramu. W krótkim przemówieniu do uczniów, Prezydent Miasta wyraził zadowolenie, że tak wielu uczniów odnosi sukcesy w różnych dziedzinach naukowych i artystycznych, a także życzył dalszych osiągnięć i ponownego spotkania za rok. Po wręczeniu wyróżnień, Prezydent zaprosił obecnych do wspólnych zdjęć grupowych jak i indywidualnych. Wydarzenie miało miejsce 18 września br. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

  Dnia 11 marca 2020r. uczniowie naszej szkoły, wraz z Panią prof. Bożeną Opalińską, udzielili wywiadu na temat ubiegłorocznego spektaklu pt. „Maria Stuart”. Wywiad został przeprowadzony przez przemyskiego dziennikarza i korespondenta, Pana Marka Cynkara. Na jego podstawie powstał krótki reportaż, z którego możemy dowiedzieć się, jak przebiegały przygotowania, a także jakie emocje towarzyszyły poszczególnym aktorom. Młodzi artyści dzielili się swoimi przeżyciami oraz nowym doświadczeniem scenicznym.

  Stypendium – sprawdź, czy możesz otrzymać

  W roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

  28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

  List Ministra Edukacji Narodowej - zobacz

  Spotkana z Rodzicami uczniów klas I-III

  W związku z trwającą epidemią Covid-19 spotkania Rodziców uczniów z wychowawcami i dyrekcją szkoły odbędą się w dniach od 2 do 7 września 2020 r. według poniższego harmonogramu.
  Zebranie delegatów poszczególnych Rad Oddziałowych tworzących Radę Rodziców nastąpi 8 września 2020 r. w auli liceum (I piętro). Następne wywiadówki będą miały charakter spotkań online. W związku z powyższym oraz ze względu na ważność omawianych spraw wskazany jest osobisty udział w zaplanowanych spotkaniach. Osoby wchodzące na teren szkoły powinny mieć zakryte usta i nos oraz dokonać dezynfekcji rąk. Wywiadówka odbędzie się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Ze względu na epidemię Covid-19 spotkania uczniów z wychowawcami i dyrekcją szkoły będą miały miejsce o różnych godzinach. Uczniów poszczególnych klas obowiązuje określony porządek przychodzenia do budynku szkolnego. Osoby wchodzące na jego teren powinny mieć zakryte usta i nos oraz dokonać dezynfekcji rąk. Spotkania odbędą się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

  31.08.2020 r. godz. 18.00 Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej,

  01.09.2020 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wg poniższego harmonogramu.

  INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  W dniach 13.08.2020r. – 18.08.2020r. w godz. 9.00 – 14.00, kandydaci zakwalifikowani do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, tzn. dostarczyć:
  - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  - oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  - wydrukowane ze strony „słowaka” - link poniżej, uzupełnione i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty dotyczące oświadczenia uczęszczania na lekcje religii, zgody na wykorzystanie wizerunku, deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu oraz wypełniony kwestionariusz,
  - 2 zdjęcia do legitymacji (opis na odwrocie zdjęcia zawiera -i mię i nazwisko, nr PESEL).

  Do pobrania:
  - oświadczenie - pobierz
  - kwestionariusz - pobierz

  KLASY I (po szkole podstawowej)     - pobierz
  KLASY II (po szkole podstawowej)     - pobierz
  KLASY II i III (po gimnazjum)     - pobierz

  Zakończenie Roku Szkolnego – 2019/2020

  26.06.2020 r. dobiegły końca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020, który pod wieloma względami był wyjątkowy. Od dziś uczniowie klas I i II udadzą się na wakacyjny wypoczynek, by pełni niezapomnianych wrażeń, sił i nowego zapału powrócić do szkoły w nowym roku szkolnym. Ze względu na panującą pandemię nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego.

  Gratulując wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów oraz dziękując za całoroczny trud nauki zapraszamy do:
  - zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej,
  - wysłuchania wystąpienia dyrektora szkoły,  - obejrzenia retransmisji Mszy Św. odprawionej w Archikatedrze Przemyskiej.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS