• Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu miała miejsce w dniu 4 września 2017 roku.

 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

  W dniu 21 września 2017r. na Zamku Kazimierzowskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce.

 • Hymn szkoły

  Hymn szkoły do słów wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”.

 • Zgodnie z tradycją szkoły 21 września 2017 roku miało miejsce symboliczne przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności Słowaka. W tym dniu zostali również wyróżnieni najlepsi absolwenci I LO w minionym roku szkolnym. Tę szczególną chwilę swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, m.in. Wicewojewoda Podkarpacki, pan Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, pan Janusz Hamryszczak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, pan Artur Derdziak, Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Pacławski, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek, pani Renata Nowakowska, przedstawiciel firmy Kazar Footwear, pan Mariusz Siedlewicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi, pan Jarosław Dyrda.

  Uroczystość, którą prowadzili nauczyciele: pani Beata Kryńska oraz pan Paweł Polański, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru I LO i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał Dyrektor, pan Tomasz Dziumak, który pogratulował adeptom liceum pierwszego sukcesu, jakim było wkroczenie w mury ,,Słowaka”, a także życzył im, by dobrze zapisali się na kolejnych kartach historii szkoły. Podziękował fundatorom stypendiów i nagród, podkreślając jednocześnie znaczenie tych wyróżnień dla najlepszych absolwentów i uczniów oraz ich wpływ na budowanie prestiżu liceum. Wręczył również honorowe wyróżnienie „Przyjaciel Przemyskiego Słowaka”, pani Renacie Nowakowskiej, która od wielu lat współpracuje z liceum, szerząc działalność kulturową nie tylko w I LO jak również w całym Przemyślu.

  „Nie ma śmieci – są surowce”

  Nie ma śmieci, są surowce – pod takim hasłem odbyła się w dniach 15 -17 września 2017 roku XXIV edycja akcji Sprzątanie świata – Polska 2017. Jak co roku, we wrześniowej akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów i dbanie o tereny zielone wzięła udział nasza szkolna społeczność. W dniu 15 września w porządkowaniu terenu przyszkolnego uczestniczyli członkowie szkolnego Klubu ekologa Lynx i uczniowie klas IId, IIe, IIf i IIIe wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.

  W imieniu Dyrekcji szkoły serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom, gdyż wspólny wysiłek zawsze przynosi efekty.

  Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

  W dniu 21 września 2017r. na Zamku Kazimierzowskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce, a także za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach, za rok szkolny 2016/2017. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu, dyrektorzy szkół oraz rodzice nagrodzonych uczniów. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu.

  Dnia 17 września 2017r. nasza szkoła wzięła udział w obchodach 78. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystości wzięli udział wydelegowani uczniowie z klasy 1A pod opieką Pana Profesora Mariusza Fudały. Dzień rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele ojców karmelitów bosych. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam nasi uczniowie, w imieniu całej społeczności I Licem Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu złożyli bukiet kwiatów ku czci poległym bohaterom wojennym.

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu miała miejsce w dniu 4 września 2017 roku. O godzinie 9.30 została odprawiona msza w Archikatedrze Przemyskiej w intencji społeczności szkolnej, podczas której został poświęcony odnowiony sztandar I LO.

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w auli, z udziałem uczniów klas pierwszych i ich wychowawców. Przybyłych na uroczystość przywitali , pani Beata Kryńska oraz wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Prezydent Miasta Przemyśla, pan Robert Choma, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska, Rektor Państwowej Szkoły Wschodnio-Europejskiej, pan Paweł Trefler, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pan Jan Jarosz, przedstawiciel Państwowej Szkoły Wschodnio-Europejskiej pan Stanisław Szabłowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Artur Derdziak, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Jarosław Dyrda oraz Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Pacławski.

  Stypendium dra Jana Podgórskiego przyznane

  W środę 13 września 2017 r. mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu ponownie odwiedził jego absolwent z 1948 roku – Pan dr Jan Podgórski. Pan Jan ilekroć gości w rodzinnych stronach, tj. w Sufczynie w gminie Bircza, tylekroć pojawia się z wizytą w ILO. Tym razem okoliczności jego pobytu w szkole były wyjątkowe, gdyż Pan Podgórski podczas spotkania z dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą, nie tylko podzielił się barwną historią swego długiego życia, opowiedział o swoich wojennych i powojennych losach, opisał wybrane epizody z wieloletniej pracy lekarza pediatry onkologa oraz liczne podróże do najdalszych zakątków świata, ale również wręczył jednorazowe stypendium dla ucznia wybitnie zdolnego.

  Po raz szósty "Wyganiamy Raka" (foto aktualizacja)

  W dniu 09 września uczniowie Naszego Liceum po raz kolejny wzięli udział w szóstej akcji „Wyganiamy Raka”, której organizatorem był Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu wraz z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, mająca na celu przypomnienie o potrzebie walki z tą chorobą. Trasa biegu rozpoczynała się pod szpitalem wojewódzkim, a meta i inne konkursy na boisku przy ulicy Szańcowej w dzielnicy Wilcze. Uczestnicy mogli na mecie zjeść posiłek regeneracyjny oraz owoce dostarczone przez organizatorów, a następnie pobawić się w różne konkursy, które przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego Naszej szkoły.


  Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września odbędą się uroczystości związane z 78 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Prosimy o zapoznanie się z programem uroczystości - pobierz


  Rekrutacja - komunikat o wolnych miejscach.

  Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego informuje, że posiada wolne miejsca w następujących w klasach pierwszych: 1c- 1 miejsce, 1e – 2 miejsca, 1 f – 2 miejsca. Termin składania podań - do 31 sierpnia 2017 roku.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  4 września 2017 r.
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:
  godz. 9.30 msza św. w Archikatedrze Przemyskiej w intencji społeczności szkolnej,
  godz. 10.30 przemarsz licealistów, nauczycieli i zaproszonych gości ulicami miasta do budynku szkolnego,
  godz. 11.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej - uczestniczą uczniowie klas I oraz delegacje uczniowskie klas II i III,
  godz. 11.00 spotkanie uczniów klas II i III z wychowawcami w salach lekcyjnych,
  godz. 12.00 spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych.

  5 września 2017 r.
  Spotkania rodziców uczniów z dyrekcją, wychowawcami oraz nauczycielami szkoły:
  godz. 16.30 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrekcją szkoły,
  godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami klasowymi,
  godz. 18.00 w sali 35 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych w celu dokonania wyboru Rady Rodziców.

  Uwaga! szkoła dysponuje ograniczoną ilość miejsc parkingowych w związku z tym proszę rozważyć możliwość zaparkowania samochodów poza terenem szkoły.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS