• WSPOMNIENIE

  Błachut Zofia – nauczyciel geografii
  ur. 1.06. 1936 r. Ostrów k/Przemyśla, zm. 30.10.2018 r.

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki naszej szkoły, Pani Profesor Zofii Błachut. Uroczystości pogrzebowe, które odbyły się 2 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym i na Cmentarzu w Ostrowie, zgromadziły Rodzinę Zmarłej oraz Jej przyjaciół, współpracowników i wychowanków. W uroczystościach uczestniczyła delegacja szkolna na czele z dyrektorem Tomaszem Dziumakiem oraz pocztem sztandarowym.

  Kwesta 2018

  Po raz kolejny, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie I LO kwestowali 1 listopada na rzecz ratowania przemyskich cmentarzy. Wolontariusze, pod opieką nauczycieli, zbierali fundusze na renowację zabytkowych grobowców i nagrobków na Cmentarzu Głównym. Podczas Kwesty 2018 zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu kwestowali:
  - p. dyrektor Tomasz Dziumak z uczennicami: Martyną Chruszcz (3b) i Patrycją Bożek (1f)
  - p. dyrektor Marek Magdziak z uczniami: Aleksandrą Psik (2c), Julią Oponowicz (2f) i Klaudiuszem Misiakiem (2c)
  - p. Katarzyna Harasimowicz-Gąska z uczennicami: Magdaleną Szostek (2b), Aleksandrą Niżnik (2b)
  - p. Anna Szopa z uczennicami: Joanną Łabą (3f), Joanną Kozar (2d) i Gabrielą Baran (2e)
  - p. Ewa Musiał z uczennicami: Nikolą Jarosz (2f) i Alicją Ochenduszka (2f)
  - p. Agata Wowk z uczennicami: Natalią Drapałą (2f) i Joanną Wujec (2f)
  - p. Renata Majewska z uczniami: Huberem Pilawą (2d) i Błażejem 2d).

  Jubileuszowy dąb Juliusz

  26 października przedstawiciele społeczności I Liceum Ogólnokształcącego zasadzili w parku miejskim drzewo mające upamiętnić obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedsięwzięcie zrealizowano z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Sadzonkę dębu, któremu nadano imię „Juliusz”, podarowała szkole pani Urszula Milczanowska, natomiast kamień umieszczony pod drzewem ofiarował pan Jakub Segiet. Okolicznościowy napis na kamieniu wykonano w zakładzie kamieniarskim państwa Dawida i Katarzyny Grabowskich.

  W dniu 29 października uczniowie klasy IIC wzięli udział w konferencji naukowej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor szkoły Tomasz Dziumak, jako przedstawiciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Otwarciem oraz prowadzeniem konferencji zajął się dr hab. Tomasz Pudłocki, zapowiadający kolejno mówców. Tematem spotkania był Przemyśl oraz tereny Galicji, w latach 1900-1939, głównie jednak wykłady dotyczyły okresu 1918 i 1919 roku. Sesja była podzielona na cztery części, a każdy z zaproszonych prelegentów poruszył inne kwestie związane z miastem krajem, życiem społecznym i niepodległością.

  Dla Niepodległej

  19.10.2018 r. nieopodal budynku I Liceum Ogólnokształcącego został zasadzony dąb Julek, który ma upamiętnić obchody stulecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu uczestniczyli: Jakub Segiet, absolwent I LO, który ofiarował szkole kamień narzutowy, polodowcowy, ustawiony pod dębem; Katarzyna (absolwentka szkoły) i Dawid Grabowscy - właściciele zakładu kamieniarskiego, gdzie wykonano napis na kamieniu, a także dyrekcja I LO i SPSAILO oraz nauczyciele i młodzież z przewodniczącym SU, J. Kowalczykiem. Sadzonkę dębu podarowała szkole Urszula Milczanowska.

  W dniach 18 i 19 października 2018r. na Cmentarzu Głównym i Zasańskim w Przemyślu Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, w ramach Projektu „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla” zorganizowało niecodzienną uroczystość – uhonorowanie 18 nagrobków osób odznaczonych repliką tegoż odznaczenia.

  Dobiega końca szesnasta polsko - niemiecka wymiana młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu z Gimnazjum Schloß Neuhaus w Paderborn. Spotkanie odbyło się w ramach europejskiego projektu „GSN GOES EUROPE”, obejmującego szkoły w Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i w Norwegii. W wymianie wzięło udział 9 uczniów z Polski oraz 9 uczniów z Niemiec. Opiekę nad młodzieżą niemiecką sprawowali nauczyciele: Denise Kramer i David Hausmann. Program wymiany przygotowali nauczyciele języka niemieckiego: Joanna Jucha, Agnieszka Organ, Monika Szozda, uwzględniając sugestie uczniów biorących w nim udział i ich rodziców.

  Dzień Edukacji Narodowej

  "Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości". (A. Einstein)

  Zawód nauczyciela jest postrzegany jako posłannictwo i wymaga od jego adeptów szerokiej wiedzy merytorycznej, przygotowania pedagogicznego, otwartości na potrzeby ucznia oraz dyspozycyjności. Nauczyciel musi także podejmować działania w zakresie nieustannego doskonalenia się w sztuce pedagogicznej.

  RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ

  W dniu 5 października grupa 30 uczniów z naszego liceum uczestniczyła w biegu masowym „1918 Razem dla niepodległej”, w który wzięło udział ponad 230 osób. Głównym organizatorem była PWSW wraz ze szkołami średnimi na 100 lecie niepodległości. Trasa przebiegała przez park Lubomirskich, a meta umieszczona była na stadionie Juvenii przy ulicy Dworskiego. Imprezą towarzyszącą była rywalizacja w sztafetach szwedzkich (100m, 200m, 300m, 400m), w której reprezentanci naszego „Słowaka” zdobyli pierwsze miejsce w składzie Izabella Jabłońska, Tomasz Owsiany, Monika Bereźnicka, Piotr Kochanowicz.

  Od 1 października 2018 roku I Liceum Ogólnokształcące realizuje program Przemyskiej Akademii Talentów - The Victory English Theatre. Dzięki temu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach teatralnych prowadzonych w języku angielskim. Taka forma pracy stanowi nietypową przestrzeń do wypowiadania się i tworzenia dla uzdolnionej młodzieży. Wśród założeń The Victory English Theatre są: wspomaganie rozwoju kompetencji językowych uczniów, budzenie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego oraz umacnianie wiary we własne możliwości, nie tylko językowe. Uczestnicy zajęć sprawdzają i rozwijają również umiejętności: aktorskie, literackie, wokalne i organizacyjne. Zajęcia teatralne odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS