• Dnia 11 marca 2020r. uczniowie naszej szkoły, wraz z Panią prof. Bożeną Opalińską, udzielili wywiadu na temat ubiegłorocznego spektaklu pt. „Maria Stuart”. Wywiad został przeprowadzony przez przemyskiego dziennikarza i korespondenta, Pana Marka Cynkara. Na jego podstawie powstał krótki reportaż, z którego możemy dowiedzieć się, jak przebiegały przygotowania, a także jakie emocje towarzyszyły poszczególnym aktorom. Młodzi artyści dzielili się swoimi przeżyciami oraz nowym doświadczeniem scenicznym.

  Stypendium – sprawdź, czy możesz otrzymać

  W roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

  28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

  List Ministra Edukacji Narodowej - zobacz

  Spotkana z Rodzicami uczniów klas I-III

  W związku z trwającą epidemią Covid-19 spotkania Rodziców uczniów z wychowawcami i dyrekcją szkoły odbędą się w dniach od 2 do 7 września 2020 r. według poniższego harmonogramu.
  Zebranie delegatów poszczególnych Rad Oddziałowych tworzących Radę Rodziców nastąpi 8 września 2020 r. w auli liceum (I piętro). Następne wywiadówki będą miały charakter spotkań online. W związku z powyższym oraz ze względu na ważność omawianych spraw wskazany jest osobisty udział w zaplanowanych spotkaniach. Osoby wchodzące na teren szkoły powinny mieć zakryte usta i nos oraz dokonać dezynfekcji rąk. Wywiadówka odbędzie się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Ze względu na epidemię Covid-19 spotkania uczniów z wychowawcami i dyrekcją szkoły będą miały miejsce o różnych godzinach. Uczniów poszczególnych klas obowiązuje określony porządek przychodzenia do budynku szkolnego. Osoby wchodzące na jego teren powinny mieć zakryte usta i nos oraz dokonać dezynfekcji rąk. Spotkania odbędą się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

  31.08.2020 r. godz. 18.00 Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej,

  01.09.2020 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wg poniższego harmonogramu.

  INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  W dniach 13.08.2020r. – 18.08.2020r. w godz. 9.00 – 14.00, kandydaci zakwalifikowani do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, tzn. dostarczyć:
  - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  - oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  - wydrukowane ze strony „słowaka” - link poniżej, uzupełnione i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty dotyczące oświadczenia uczęszczania na lekcje religii, zgody na wykorzystanie wizerunku, deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu oraz wypełniony kwestionariusz,
  - 2 zdjęcia do legitymacji (opis na odwrocie zdjęcia zawiera -i mię i nazwisko, nr PESEL).

  Do pobrania:
  - oświadczenie - pobierz
  - kwestionariusz - pobierz

  KLASY I (po szkole podstawowej)     - pobierz
  KLASY II (po szkole podstawowej)     - pobierz
  KLASY II i III (po gimnazjum)     - pobierz

  Zakończenie Roku Szkolnego – 2019/2020

  26.06.2020 r. dobiegły końca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020, który pod wieloma względami był wyjątkowy. Od dziś uczniowie klas I i II udadzą się na wakacyjny wypoczynek, by pełni niezapomnianych wrażeń, sił i nowego zapału powrócić do szkoły w nowym roku szkolnym. Ze względu na panującą pandemię nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego.

  Gratulując wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów oraz dziękując za całoroczny trud nauki zapraszamy do:
  - zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej,
  - wysłuchania wystąpienia dyrektora szkoły,  - obejrzenia retransmisji Mszy Św. odprawionej w Archikatedrze Przemyskiej.

  Szanowni Absolwenci Sportowcy!

  Pragniemy Wam serdecznie podziękować za godne reprezentowanie I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu na arenach sportowych miasta i województwa. Dzięki Wam mogliśmy się cieszyć z osiągniętych sukcesów, a czasem wspólnie przeżywaliśmy poniesione porażki.

  Dziękujemy dziś za siłę i trud oraz serce wkładane w rywalizację. Sport to nie tylko przyjemność, ale szkoła charakteru, którego siłę wielokrotnie udowadnialiście, walcząc w zawodach powiatowych, rejonowych oraz wojewódzkich.

  Wasza pasja do sportu i wytrwałość pomagały zdobywać laury, które przysporzyły splendoru naszej szkole. Pomimo zaistniałej sytuacji w kraju i na świecie chcielibyśmy symbolicznie podziękować i wręczyć pamiątkowe puchary sportowcom, którzy w ciągu trzech lat angażowali się w życie sportowe szkoły. Niniejszym zapraszamy na spotkanie w auli szkolnej w piątek 19.06.2020 r. o godzinie 12.30.

  Drodzy maturzyści!

  Wiemy, że długo czekaliście na to, aż będziecie mogli podejść do egzaminów dojrzałości. Ten moment nadszedł. 8 czerwca zaczniecie swój maraton maturalny, nieco krótszy w tym roku, bo bez części ustnej.

  Wszyscy – rodzice, dyrekcja, nauczyciele, młodsi koledzy i koleżanki - trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia. Zatem do dzieła! Połamania piór!

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS