• Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu miała miejsce w dniu 4 września 2017 roku.

 • Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

  W dniu 21 września 2017r. na Zamku Kazimierzowskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla za wybitne wyniki w nauce.

 • Hymn szkoły

  Hymn szkoły do słów wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój”.

 • Z żalem zawiadamiamy

  Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Dyrektora Gymnasium Schloß Neuhaus w Paderborn, Pana Bernharda Gödde. W czasie swojej działalności pielęgnował ideę wspólnej Europy, nawiązując kontakty z wieloma zagranicznymi szkołami, w tym z I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Pan Bernhard Gödde cieszył się opinią bardzo zaangażowanego dyrektora; był cenionym pedagogiem, szanowanym przez nauczycieli i uczniów. Prywatnie był zagorzałym tancerzem tańców standardowych oraz wielkim miłośnikiem muzyki jazzowej. Przez wiele lat grał na pianinie w zespole jazzowym "Paddi-Jazzer".

  Łączymy się w smutku z całą Społecznością Gymnasium Schloß Neuhaus w Paderborn
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu

  Zaproszenie do złożenia oferty

  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

  Zapytanie ofertowe - pobierz
  Załącznik 1 - pobierz
  Załącznik 1a - pobierz
  Załącznik 2 - pobierz
  Załącznik 3 - pobierz

  Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  Oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się w auli, o godzinie 10.45, po przemarszu z Archikatedry przemyskiej, gdzie członkowie licealnej społeczności uczestniczyli we Mszy Świętej. Przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców, absolwentów i uczniów przywitali: pani Beata Kryńska i wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy, po czym zabrał głos Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego – pan Tomasz Dziumak. Podziękował uczniom i nauczycielom za trud pracy, osiągnięte sukcesy. Zwrócił również uwagę na wysoką pozycję I LO w rankingu szkół nie tylko w województwie jak również i w Polsce, a także życzył wszystkim udanego wypoczynku i bezpiecznych wakacji. Do tych życzeń i gratulacji dołączali się kolejno przemawiający: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski – pan Marek Rząsa, Prezydent Miasta Przemyśla - pan Robert Choma, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie – pani Bożena Pasieka, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Artur Derdziak oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Julia Szczęsna. Wśród przybyłych gości byli również Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Rzeszowie – pani Jolanta Niedźwiedzka, Naczelnik Wydziału Edukacji w Przemyślu – pani Elżbieta Tarnawska, Sekretarz Rady Rodziców – pani dr Iwona Olejnik.

  Delegacja uczniów w Budapeszcie

  26 czerwca 2017 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w jednodniowym wyjeździe do Budapesztu, jako członkowie oficjalnej delegacji polskiego parlamentu , której przewodniczył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Celem podróży były uroczystości związane z odsłonięciem w Budapeszcie pomnika Henryka Sławika oraz Józsefa Antalla - Polaka i Węgra, którzy podczas II wojny światowej uratowali ponad 5 tys. Żydów. W wyjeździe tym, na zaproszenie Marszałka Marka Kuchcińskiego, naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2a: Jan Busz oraz Katarzyna Domagalska pod opieką pani Renaty Pobidyńskiej. W delegacji uczestniczył również Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

  Uczniowski Klub Inteligencji Finansowej wznawia swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018. Głównym celem działalności klubu będzie szerzenie szeroko pojętej świadomości finansowo-gospodarczej wśród uczniów. Opiekunem merytorycznym grupy jest pani Małgorzata Krzeszowska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin oficjalnej strony grupy na portalu Facebook: facebook.com/ukif.ilo.przemysl

  Pecunia Nervus rerum
  BChS"

  Rekrutacja - komunikaty

  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej podczas składania do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych powinni dodatkowo złożyć:

  • Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki,
  • Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka,
  • Deklarację wyboru języków obcych,
  • 2 zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem i klasą.

  Plik z oświadczeniami znajduje się na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu http://slowak.edu.pl/dokumenty w zakładce rekrutacja/dokumenty.

  Zakończenie roku szkolnego - komunikaty !

  Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów klas pierwszych i drugich odbędzie się 23 czerwca 2017 r. według następującego porządku:
  9.30 - Msza Święta w Archikatedrze.
  10.15 - Przemarsz z Archikatedry do szkoły.
  10.45 - Zakończenie roku szkolnego w auli szkolnej.
  ok 12.00 - Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.

  Wspomnienie – Janina Krysińska

  Wspomnienie – Janina Krysińska
  (02.03.1941- 13.06.2017)

  Informujemy, że dnia 16.06.2017 r. na Cmentarzu Zasańskim odbyła się uroczystość pogrzebowa p. Janiny Krysińskiej wieloletniej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Przemyślu.

  Finał „Żyj finansowo”

  W dniach 16-17 czerwca w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Żyj finansowo” Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Było to zwieńczenie całorocznego projektu z zakresu edukacji finansowej, w którym udział wzięło 606 uczniów z 21 szkół całej Polski. Do Warszawy zaproszono tylko 10 najlepszych uczniów, a wśród nich aż dwie uczennice naszej szkoły: Kingę Cwynar i Karolinę Ślimak – obie z klasy 1e. Uczniowie ci wzięli udział w warsztatach z zakresu ubezpieczeń, zwiedzili Centrum Pieniądza NBP oraz zmierzyli się z testem z zakresu finansów. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że nasze dziewczyny zajęły odpowiednio: Karolina trzecie miejsce, a Kinga drugie.

  1b na wycieczce do Krakowa, Zatoru i Oświęcimia.

  W dniach 6-7 czerwca uczniowie klasy Ib wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, Zatoru i Oświęcimia. Rozpoczęła się ona wyjazdem z Przemyśla o godzinie 7.00 we wtorek, 6 czerwca. Następnie po kilkugodzinnym przejeździe autokarem uczestnicy wycieczki dotarli do Krakowa, gdzie rozpoczęli zwiedzanie od żydowskiej dzielnicy – Kazimierz. Później spacerem udali się do rynku, zwiedzając po drodze tak niesamowite dzieła architektury, jak: gotycki kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława na Skałce i Bazylikę Archikatedralną pw. św. Stanisława i św. Wacława (Katedrę Wawelską), czy Bramę Floriańską. Po dotarciu do rynku rozpoczął się dwugodzinny czas wolny, po którym młodzież została przewieziona do miejsca zakwaterowania – gościnnego i komfortowego Hotelu „Koral”.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS