• Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej, długoletniej nauczycielki naszej szkoły Pani Profesor Teresy Mauthe.

  Pani Profesor urodziła się w Trzcinicy w powiecie jasielskim 19 kwietnia 1933 r. Ukończyła Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, uzyskując 03.04.1963 r. tytuł magistra wychowania fizycznego. Posiadała uprawnienia trenera II. klasy w lekkiej atletyce nadane przez Główny Komitet Kultury Fizycznej. Pracę zawodową rozpoczęła 01.09.1954 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Sportowego L.Z.S. w Przemyślu. Od 01.09.1955 r. pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Ropczycach, a od 1.09.1961 r. miejscem Jej pracy było I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu. Z dniem 1 maja 1973 r. powołana została przez Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie na stanowisko PROFESORA SZKOŁY ŚREDNIEJ. Na emeryturę przeszła 31.08.1990 r. Pani Profesor Teresa Mauthe należała do wyróżniających się nauczycieli. Była wspaniałym nauczycielem i pedagogiem, dbała o rozwój fizyczny młodzieży i budowanie wśród uczniów prawidłowych postaw zdrowotnych. Za swoją pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej wielokrotnie odznaczana i nagradzana, otrzymała:

  1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1988 r.
  2) Złoty Krzyż Zasługi – 1975 r.
  3) Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1987 r.
  4) Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania stopnia III – 1976 r.
  5) Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania – 1985 r.
  6) Nagrodę Kuratora – 1980 r.
  7) Medal Honorowy 60-lecia PKOL – 1980 r.
  8) Nagroda Dyrektora Szkoły – 1987 r.

  Żegnamy naszą Panią Profesor, nauczycielkę z powołania, profesjonalistkę i przede wszystkim dobrego, kochającego świat i ludzi człowieka. Jako osoba życzliwa, służąca pomocą, oddana sprawom wychowania i edukacji młodzieży, pozostanie na zawsze w pamięci swoich wychowanków oraz współpracowników.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres zawieszenia zająć szkolnych został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. W tym okresie szkoła realizuje zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenie na odległość. Podstawowym narzędziem do komunikacji uczniów i ich rodziców ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS. Niezależnie od tego nauczyciele decydują o wyborze komunikatorów elektronicznych do realizacji prowadzonych przez siebie zajęć. Sposób organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań w tym okresie został ustalony w Zarządzeniu nr 4.2020 dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

  Dyrektor szkoły

  W ślad za komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że w dniach 12-25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowacze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieka rodziców, opiekunów prawnych. Dodatkowe informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl

  Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proszę także o śledzenie szkolnej witryny internetowej www.slowak.edu.pl

  Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

  W dniu 6 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom naszego kraju. W tej uroczystości wzięło udział czterech przedstawicieli województwa podkarpackiego. Wśród nich znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Przemyślu - Jakub Kowalczyk, który odebrał stypendium z rąk ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.

  Chóralna podróż po Europie

  Już po raz szósty przemyscy chórzyści pod opieką swojego dyrygenta Piotra Szelążka gościli w Gersheim. Połączone chóry I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu, na zaproszenie Dyrektora Spons Haus - Jerzego Węgrzynowskiego, wzięły w trójstronnym projekcie chóralnym. Współpraca między naszymi miastami w zakresie chóralistyki trwa od wielu lat. Głównym koordynatorem projektu z polskiej strony jest od 6 lat Pani Zofia Czyżyk - ceniony nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 4 i w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu.

  Nowości biblioteczne

  Yuval Noah Harari
  HOMO DEUS. KRÓTKA HISTORIA JUTRA

  CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

  Czym jest koronawirus?
  Jak często występują objawy?
  Kto jest najbardziej narażony?
  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  Wszystkie potrzebne informacje pod adresem - kliknij.

  Olimpiada Wiedzy o Prawie

  W dniu 29.02.2020 w I LO im. J. Słowackiego w Przemysłu odbył się etap okręgowy XXII Olimpiady Wiedzy o Prawie. Kandydatami do etapu centralnego są:
  Michał Dyrda - 45 pkt
  Patryk Wilk - 45 pkt
  Grzegorz Jasiński - 44 pkt
  Michał Wolan - 43 pkt
  Magdalena Paź - 42 pkt
  Wiktoria Potoczna - 41 pkt
  Tomasz Ryś - 41 pkt
  Jakub Demus - 39 pkt
  Dominik Kuras - 38 pkt
  Michał Czarnik - 38 pkt
  Tomasz Sroka - 38 pkt
  Aleksandra Tomczak - 38 pkt.

  O zakwalifikowaniu poszczególnych uczestników do etapu centralnego zadecyduje Komitet Główny.

  Za nami studniówka

  15 lutego w hotelu Łańcut odbył się bal uczniów klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego. To jedno z ostatnich wydarzeń szkolnych, które trzecioklasiści mogą wspólnie przeżywać przed zakończeniem roku, maturą i wejściem w dorosłość. Jak wyglądał ten ważny dla nich wieczór?

  „Kwartet” na Gali Sportu Młodzieżowego

  31.01.2020r. w G2A Arenie w Jasionce miała miejsce XV Gala Sportu Młodzieżowego. W czasie uroczystości, na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego, pana Władysława Ortyla, wystąpił zespół muzyczny „Kwartet” działający w naszej szkole. Grupa w składzie: Karolina Bijan, Klaudia Barszczak, Aleksandra Łygan, Eryka Woźniak wyjechała pod opieką dyrektora, pana Tomasza Dziumaka. Występ został bardzo dobrze odebrany, a dziewczyny zdobyły nowe doświadczenie sceniczne. Wydarzenie utrwalił na zdjęciach Aleksander Kuśmierczyk.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS