• Już po raz kolejny w tym roku szkolnym uczniowie I LO mogli uczestniczyć w wykładach matematycznych prowadzonych przez absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka, Pana Rafała Trynieckiego. Pan Rafał jest absolwentem naszej szkoły i wraca w jej progi nie tylko jako gość, ale również jako pasjonat matematyki i jej propagator. Z ogromnym zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą, przekazując ją młodszym rocznikom. We wrześniu zaproponował temat cieszący się dużym zainteresowaniem: „Popularne błędy w rachunku prawdopodobieństwa w kontekście medycznym”.

  Sukces naszych matematyków

  Konkurs Matematyczny, popularnie zwany w naszej szkole „Marszałem”, cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku chęć udziału w tym właśnie konkursie zgłasza wielu uczniów, poddających swoje umiejętności matematyczne niełatwej próbie. Do ostatniego etapu o zasięgu wojewódzkim docierają najlepsi z najlepszych. W tym roku szkolnym w etapie finałowym XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała znaleźli się następujący uczniowie: Michał Furgała (1Ag), Miłosz Samek (1F), Mikołaj Jędruch (1A), Lilia Jędrychowska (1Bg), Aleksandra Kowalik (1F), Weronika Nakoneczna (1A), Kamil Rabiej (1A), Aleksandra Drozd (2A), Konrad Widaj (2A), Mateusz Zacharecki (3A), Wojciech Bardziński (3A)

  W związku z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że co najmniej do 26 kwietnia 2020 r. kontynuowane będzie kształcenie na odległość. W związku z tym od 15.04.2020 r. nadal będzie obowiązywał plan zajęć ustalony na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły.

  Dyrektor szkoły

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej, długoletniej nauczycielki naszej szkoły Pani Profesor Teresy Mauthe.

  Pani Profesor urodziła się w Trzcinicy w powiecie jasielskim 19 kwietnia 1933 r. Ukończyła Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, uzyskując 03.04.1963 r. tytuł magistra wychowania fizycznego. Posiadała uprawnienia trenera II. klasy w lekkiej atletyce nadane przez Główny Komitet Kultury Fizycznej. Pracę zawodową rozpoczęła 01.09.1954 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Sportowego L.Z.S. w Przemyślu. Od 01.09.1955 r. pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Ropczycach, a od 1.09.1961 r. miejscem Jej pracy było I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu. Z dniem 1 maja 1973 r. powołana została przez Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie na stanowisko PROFESORA SZKOŁY ŚREDNIEJ. Na emeryturę przeszła 31.08.1990 r. Pani Profesor Teresa Mauthe należała do wyróżniających się nauczycieli. Była wspaniałym nauczycielem i pedagogiem, dbała o rozwój fizyczny młodzieży i budowanie wśród uczniów prawidłowych postaw zdrowotnych. Za swoją pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej wielokrotnie odznaczana i nagradzana, otrzymała:

  1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1988 r.
  2) Złoty Krzyż Zasługi – 1975 r.
  3) Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1987 r.
  4) Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania stopnia III – 1976 r.
  5) Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania – 1985 r.
  6) Nagrodę Kuratora – 1980 r.
  7) Medal Honorowy 60-lecia PKOL – 1980 r.
  8) Nagroda Dyrektora Szkoły – 1987 r.

  Żegnamy naszą Panią Profesor, nauczycielkę z powołania, profesjonalistkę i przede wszystkim dobrego, kochającego świat i ludzi człowieka. Jako osoba życzliwa, służąca pomocą, oddana sprawom wychowania i edukacji młodzieży, pozostanie na zawsze w pamięci swoich wychowanków oraz współpracowników.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres zawieszenia zająć szkolnych został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. W tym okresie szkoła realizuje zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenie na odległość. Podstawowym narzędziem do komunikacji uczniów i ich rodziców ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS. Niezależnie od tego nauczyciele decydują o wyborze komunikatorów elektronicznych do realizacji prowadzonych przez siebie zajęć. Sposób organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań w tym okresie został ustalony w Zarządzeniu nr 4.2020 dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

  Dyrektor szkoły

  W ślad za komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że w dniach 12-25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowacze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieka rodziców, opiekunów prawnych. Dodatkowe informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl

  Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS. Proszę także o śledzenie szkolnej witryny internetowej www.slowak.edu.pl

  Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

  W dniu 6 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom naszego kraju. W tej uroczystości wzięło udział czterech przedstawicieli województwa podkarpackiego. Wśród nich znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Przemyślu - Jakub Kowalczyk, który odebrał stypendium z rąk ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.

  Chóralna podróż po Europie

  Już po raz szósty przemyscy chórzyści pod opieką swojego dyrygenta Piotra Szelążka gościli w Gersheim. Połączone chóry I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu, na zaproszenie Dyrektora Spons Haus - Jerzego Węgrzynowskiego, wzięły w trójstronnym projekcie chóralnym. Współpraca między naszymi miastami w zakresie chóralistyki trwa od wielu lat. Głównym koordynatorem projektu z polskiej strony jest od 6 lat Pani Zofia Czyżyk - ceniony nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 4 i w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu.

  Nowości biblioteczne

  Yuval Noah Harari
  HOMO DEUS. KRÓTKA HISTORIA JUTRA

  CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

  Czym jest koronawirus?
  Jak często występują objawy?
  Kto jest najbardziej narażony?
  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  Wszystkie potrzebne informacje pod adresem - kliknij.

  Strony

  Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS