Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostawę sprzętu z oprogramowaniem w ramach realizacji „Programu informatyczne zielone garnizony" specjalizacja: designer, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Obrony Narodowej.

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – specyfikacja
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy
5. Zapytanie ofertowe - pobierz