PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (rok szkolny 2017/18) - pobierz