62 Olimpiada Fizyczna:
  Etap okręgowy:
 1. Bartosz Jędruch 2a,
 2. Maciej Ignatowski 2a,
 3. Gabriel Bożek 2a,
 4. Hubert Szolc 2a,
 5. Michał Maciołek 2a,
 6. Miron Ficak 3a,
 7. Andrzej Trzeciak 3a,
 8. Patryk Szczepański 1a,
 9. Hubert Buczyński 3d.

  Etap okręgowy część doświadczalna:
 1. Maciej Ignatowski 2a,
 2. Miron Ficak 3a.


VI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z Fizyki:
  Finaliści
 1. Gabriel Bożek 2a,
 2. Hubert Szolc 2a,
 3. Maciej Ignatowski 2a,
 4. Michał Maciołek 2a.

  Laureat III stopnia
 1. Hubert Buczyński 3d.


XII Konkurs Wiedzy Technicznej:
  Laureaci
 1. Gabriel Bożek 2a - laureat (2 miejsce),
 2. Maciej Ignatowski 2a – laureat (9 miejsce).