PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (rok szkolny 2018/19) - pobierz