Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu na rok szkolny 2020/2021 - pobierz