Uczniowie po szkole podstawowej:
Deklaracja wyboru trzeciego przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym oraz języków obcych - pobierz


Uczniowie po gimnazjum:
Deklaracja wyboru języków obcych - pobierz