Rozporządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów podczas rekrutacji na rok szkolny 2012/13.