Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi powiatu przemyskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego do udziału w

XI Kwietniowych Spotkaniach z Juliuszem Słowackim

Cele naszego konkursu to:
- popularyzacja twórczości literackiej Juliusza Słowackiego i wiedzy o poecie,
- promowanie młodzieży uzdolnionej poetycko, plastycznie i muzycznie,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
- rozwijanie wrażliwości poetyckiej,
- budowanie lokalnej tradycji.

Kategorie konkursowe:
1. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
2. Konkurs recytatorski.
3. Konkurs poezji śpiewanej.
4. Konkurs plastyczny - komiks.
5. Konkurs na prezentację multimedialną. (dla klas 7 szkół podstawowych i 2,3 klas gimnazjów)

Finał konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM: 10 kwietnia 2018 r., godz. 9.00 – aula szkolna
LICEUM: 12 kwietnia 2018 r., godz.9.00 – aula szkolna


Materiały do pobrania:
  • SP + GIMNAZJUM XI KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 2018 - pobierz
  • SP + GIMNAZJUM KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz
  • LICEUM XI KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 2018 - pobierz
  • LICEUM KARTA ZGŁOSZENIA pobierz