Serdecznie zapraszamy uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, uczniów 3 klas szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego do udziału w

XII Kwietniowych Spotkaniach z Juliuszem Słowackim

Cele naszego konkursu to:
- popularyzacja twórczości literackiej Juliusza Słowackiego i wiedzy o poecie,
- promowanie młodzieży uzdolnionej poetycko, plastycznie, muzycznie i teatralnie,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
- rozwijanie wrażliwości poetyckiej,
- budowanie lokalnej tradycji.

Kategorie konkursowe dla klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjalnych:
1. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
2. Konkurs recytatorski.
3. Konkurs poezji śpiewanej.
4. Konkurs plastyczny - komiks.
5. Konkurs na prezentację multimedialną.
6. „Słowacki na scenie” - Konkurs na przedstawienie teatralne.

Kategorie konkursowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
1. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
2. Konkurs recytatorski.
3. Konkurs plastyczny - komiks.
Finał konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, LICEUM: 3 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – aula szkolna I LO w Przemyślu

Szczegółowe informacje w zakładce:
SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM.

Materiały do pobrania:
1. SP + GIMNAZJUM XII KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 2019 - pobierz
2. SP + GIMNAZJUM KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz
3. LICEUM XII KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 2019 - pobierz
4. LICEUM KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz
5. OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - pobierz