Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych powiatu przemyskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego do udziału w

X Kwietniowych Spotkaniach z Juliuszem Słowackim w dniach 7.04.2017 r. dla gimnazjum i 11.04.2017 r. dla liceum

Cele naszego konkursu to:
- popularyzacja twórczości literackiej Juliusza Słowackiego i wiedzy o poecie,
- promowanie młodzieży uzdolnionej poetycko, plastycznie i muzycznie,
- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
- rozwijanie wrażliwości poetyckiej,
- budowanie lokalnej tradycji.

Kategorie konkursowe:
1. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
2. Konkurs recytatorski.
3. Konkurs poezji śpiewanej.
4. Konkurs plastyczny - komiks.
5. Konkurs na prezentację multimedialną. (dla gimnazjum)

Finał konkursu:
GIMNAZJUM : 7 kwietnia 2017 r., godz. 9.00 – aula szkolna
LICEUM : 11 kwietnia 2017 r., godz.9.00 – aula szkolna

Materiały do pobrania:
  • GIMNAZJUM X KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 2017 - pobierz
  • GIMNAZJUM KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz
  • LICEUM X KWIETNIOWE SPOTKANIA Z JULIUSZEM SŁOWACKIM 2017 - pobierz
  • LICEUM KARTA ZGŁOSZENIA pobierz