Terminy naboru

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
07.05.2018 11.06.2018 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji oraz złożenie wniosku o przyjecie do szkoły
22.06.2018 26.06.2018 do godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukonczenie gimnazjum i wynikach egzaminu gimnazjalnego
29.06.2018 godz.10:00 29.06.2018 godz. 10:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
29.06.2018 6.07.2018 Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnegoPełna treść rozporządzenia ws. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 - pobierz .