XXVII Międzynarodowy Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego
Czechy, Litwa, Polska, Ukraina, Wielka Brytania

VIII Konferencja Dyrektorów Szkół Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego organizowane w ramach obchodów 90 rocznicy nadania I Liceum Ogólnokształcącemu w Przemyślu imienia Juliusza Słowackiego
Przemyśl 27-29.10.2011 r.

1. Organizatorzy:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,
 • Europejska Rodzina Szkół im. Juliusza Słowackiego.
2. Współorganizatorzy:
 • Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
3. Honorowy patronat:
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty,
 • Prezydent Miasta Przemyśla.
4. Termin: 27-29 października 2011 r. (czwartek, piątek, sobota)
5. Miejsce: Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. ul. Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl, tel. 16 676-95-70
Dzień I ( czwartek– 27.10.2011 r.)
- do 13.00 przyjazd delegacji (punkt informacyjny w szkole, a tam między innymi identyfikatory; dla dyrektorów i dla uczestników zlotu, teczka z materiałami promocyjnymi),
- 13.00 – 14.00 obiad w szkole w sali gimnastycznej nr II i w lustrzanej ( ZSHUiG )
 • 14.00 - Otwarcie wystaw okolicznościowych tj. „ILO - 90 lat z patronem” i „Krzemienieckie retrospekcje”, ( gabloty i sztalugi),
 • 14.15 – 16.00 Uroczyste otwarcie zlotu ( udział uczniów I LO – delegacje poszczególnych klas),
 • hymn szkół imienia Juliusza Słowackiego „Testament mój”( chór szkolny)
 • wystąpienia ( dyrektor szkoły, Prezydent Miasta Przemyśla, p. Andrzej Król inni zaproszeni goście)
 • prezentacje szkół uczestniczących w zlocie,
 • występ artystyczny przygotowany przez uczniów I LO
 • wspólne, pamiątkowe zdjęcie,
 • złożenie biało-czerwonej wiązanki kwiatów pod popiersiami patrona (przedstawiciele delegacji szkół)
- 16.00 – 16.30 przerwa na poczęstunek
- 16.30 – 18.30 zwiedzanie miasta przez uczestników zlotu oraz lekcja muzealna w MNZP,
- 16.30 –18.30 I część konferencji dyr. szkół im. J. Słowackiego:
 • podsumowanie Roku Słowackiego,
 • informacje z życia Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego,
18.30 – 21.30 „Piknik z Julkiem” -integracyjne spotkanie uczestników zlotu.

Dzień II ( piątek– 28.10.2011 r.)
Uroczystości związane z 90 rocznicą nadania szkole imienia
- 10.00 – 11.00 Msza Św. pod przewodnictwem ks. Abp. Józefa Michalika – Metropolity Przemyskiego w Archikatedrze Przemyskiej
- 11.15 – przemarsz ulicami miasta do budynku szkoły ul. Katedralna, Plac Czackiego, ul. KEN, ul.Basztowa, ul.Słowackiego
- 11.30 – 13.00 akademia okolicznościowa, w programie między innymi:
 • wprowadzenie sztandaru, hymn państwowy,
 • wystąpienie dyrektora szkoły, parlamentarzystów, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Przemyśla, p. A. Króla,
 • hymn Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego „Testament mój”, wyprowadzenie sztandaru,
 • Część artystyczna.
- 13.15 – 14.15 obiad w szkole dla uczestników zlotu i zaproszonych gości,
- 14.30 - 18.30 Konkursy (Aula, sale na I piętrze)
 • dr Tomasz Pudłocki – wykład wprowadzający,
 • konkurs wiedzy część I; „ Życie i twórczość Juliusza Słowackiego
 • konkurs recytatorski„ W kręgu poezji Juliusza Słowackiego”,
 • wiedzy część II - ustna; „ Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”.
- wręczenie nagród zwycięzcom zmagań konkursowych.
- 17.00 – 19.00 II część konferencji dyrektorów szkół im. J. Słowackiego z udziałem nauczycieli języka polskiego
 • wykład p. prof. dr hab. Ewy Jaskółowej Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego „Miejsce patrona i jego twórczości w zmieniających się programach nauczania języka polskiego”.,
 • wykład Łukasza Niewiary „Krzemienieckie refleksje”.
19.00 –Kolacja (dyrektorzy i opiekunowie oraz zaproszeni goście)
Dzień III ( sobota - 29.10.2011 r.)
- 8.30 – 11.30 zwiedzanie miasta z przewodnikiem
- 11.30 - zakończenie Zlotu w auli szkolnej,
- 12.00 – obiad w szkole,
- 12.30 – Wyjazd uczestników Zlotu.