.
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz