.
Zajęcia pozalekcyjne realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz