Rok szkolny 2016/2017
Przydział sal i boksów w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz
Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz
ZARZĄDZENIE dotyczące dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz
Regulamin Rady Rodziców (projekt)- pobierz