Adres korespondencyjny:
Rynek 1
37 - 700, Przemyśl

e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

tel: 511 143 799.