Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych-czteroletniego liceum ogólnokształcącego
w Liceum Ogólnokształcącym im.Juliusza Słowackiego w Przemyślu
na rok szkolny 2021/2022