„Organizacja” to jeden z najważniejszych działów tej strony. Właśnie po to ona powstała – aby ułatwiać uczniom, nauczycielom i ich współpracownikom oraz wszelkim instytucjom szkolnym sprawne działanie.
Zakładka ta zawiera informacje o działaniu takich instytucji jak szkolna biblioteka, gabinet pani pedagog, gabinet higienistyczny. Są tu także wytyczne dotyczące harmonogramów spotkań z rodzicami, spis pozalekcyjnych kół tematycznych, listy członków samorządu uczniowskiego i rady rodziców oraz wiele innych, niezbędnych informacji.