Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik 1 - pobierz
Załącznik 1a - pobierz
Załącznik 2 - pobierz
Załącznik 3 - pobierz

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się w auli, o godzinie 10.45, po przemarszu z Archikatedry przemyskiej, gdzie członkowie licealnej społeczności uczestniczyli we Mszy Świętej. Przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców, absolwentów i uczniów przywitali: pani Beata Kryńska i wicedyrektor I LO, pan Marek Magdziak. Tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy, po czym zabrał głos Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego – pan Tomasz Dziumak. Podziękował uczniom i nauczycielom za trud pracy, osiągnięte sukcesy. Zwrócił również uwagę na wysoką pozycję I LO w rankingu szkół nie tylko w województwie jak również i w Polsce, a także życzył wszystkim udanego wypoczynku i bezpiecznych wakacji. Do tych życzeń i gratulacji dołączali się kolejno przemawiający: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski – pan Marek Rząsa, Prezydent Miasta Przemyśla - pan Robert Choma, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie – pani Bożena Pasieka, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO – pan Artur Derdziak oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Julia Szczęsna. Wśród przybyłych gości byli również Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Rzeszowie – pani Jolanta Niedźwiedzka, Naczelnik Wydziału Edukacji w Przemyślu – pani Elżbieta Tarnawska, Sekretarz Rady Rodziców – pani dr Iwona Olejnik.

Delegacja uczniów w Budapeszcie

26 czerwca 2017 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w jednodniowym wyjeździe do Budapesztu, jako członkowie oficjalnej delegacji polskiego parlamentu , której przewodniczył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Celem podróży były uroczystości związane z odsłonięciem w Budapeszcie pomnika Henryka Sławika oraz Józsefa Antalla - Polaka i Węgra, którzy podczas II wojny światowej uratowali ponad 5 tys. Żydów. W wyjeździe tym, na zaproszenie Marszałka Marka Kuchcińskiego, naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2a: Jan Busz oraz Katarzyna Domagalska pod opieką pani Renaty Pobidyńskiej. W delegacji uczestniczył również Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Uczniowski Klub Inteligencji Finansowej wznawia swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018. Głównym celem działalności klubu będzie szerzenie szeroko pojętej świadomości finansowo-gospodarczej wśród uczniów. Opiekunem merytorycznym grupy jest pani Małgorzata Krzeszowska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin oficjalnej strony grupy na portalu Facebook: facebook.com/ukif.ilo.przemysl

Pecunia Nervus rerum
BChS"

Rekrutacja - komunikaty

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej podczas składania do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych powinni dodatkowo złożyć:

• Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki,
• Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka,
• Deklarację wyboru języków obcych,
• 2 zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem i klasą.

Plik z oświadczeniami znajduje się na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu http://slowak.edu.pl/dokumenty w zakładce rekrutacja/dokumenty.

Zakończenie roku szkolnego - komunikaty !

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów klas pierwszych i drugich odbędzie się 23 czerwca 2017 r. według następującego porządku:
9.30 - Msza Święta w Archikatedrze.
10.15 - Przemarsz z Archikatedry do szkoły.
10.45 - Zakończenie roku szkolnego w auli szkolnej.
ok 12.00 - Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Wspomnienie – Janina Krysińska

Wspomnienie – Janina Krysińska
(02.03.1941- 13.06.2017)

Informujemy, że dnia 16.06.2017 r. na Cmentarzu Zasańskim odbyła się uroczystość pogrzebowa p. Janiny Krysińskiej wieloletniej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Przemyślu.

Finał „Żyj finansowo”

W dniach 16-17 czerwca w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Żyj finansowo” Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Było to zwieńczenie całorocznego projektu z zakresu edukacji finansowej, w którym udział wzięło 606 uczniów z 21 szkół całej Polski. Do Warszawy zaproszono tylko 10 najlepszych uczniów, a wśród nich aż dwie uczennice naszej szkoły: Kingę Cwynar i Karolinę Ślimak – obie z klasy 1e. Uczniowie ci wzięli udział w warsztatach z zakresu ubezpieczeń, zwiedzili Centrum Pieniądza NBP oraz zmierzyli się z testem z zakresu finansów. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że nasze dziewczyny zajęły odpowiednio: Karolina trzecie miejsce, a Kinga drugie.

1b na wycieczce do Krakowa, Zatoru i Oświęcimia.

W dniach 6-7 czerwca uczniowie klasy Ib wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, Zatoru i Oświęcimia. Rozpoczęła się ona wyjazdem z Przemyśla o godzinie 7.00 we wtorek, 6 czerwca. Następnie po kilkugodzinnym przejeździe autokarem uczestnicy wycieczki dotarli do Krakowa, gdzie rozpoczęli zwiedzanie od żydowskiej dzielnicy – Kazimierz. Później spacerem udali się do rynku, zwiedzając po drodze tak niesamowite dzieła architektury, jak: gotycki kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława na Skałce i Bazylikę Archikatedralną pw. św. Stanisława i św. Wacława (Katedrę Wawelską), czy Bramę Floriańską. Po dotarciu do rynku rozpoczął się dwugodzinny czas wolny, po którym młodzież została przewieziona do miejsca zakwaterowania – gościnnego i komfortowego Hotelu „Koral”.

1 czerwca 2017 - Miejska Gra Filmowa w Przemyślu

"Świat filmów Tima Burtona" – to już V jubileuszowa edycja Miejskiej Gry Filmowej, którą zorganizowała społeczność naszego Słowaka. Trasa tegorocznej gry to stałe punkty ważnych dla miasta instytucji kulturalnych, od 2016 roku to również Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska oraz kawiarnia „Libera”, w której zazwyczaj uczestnicy mogą liczyć na zadanie kulinarne. W tym roku kolejność punktów podporządkowana była datom powstania filmów Tima Burtona, którymi inspirowane były zadania. Zakończenie zabawy, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbyło się w Pracowni Filmoteki Szkolnej, wszyscy uczestnicy ( 55 osób) z pięciu przemyskich szkół ponadpodstawowych opuścili mury naszej szkoły z drobnymi upominkami. Za rok znów się spotkamy!

Strony

Subscribe to I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu RSS