Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/slowak/domains/slowak.edu.pl/public_html/includes/menu.inc).

Nagrody i stypendia dla uczniów mają charakter motywacyjny oraz socjalny.
Rodzaje stypendiów i nagród:

1. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe.
Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane za I półrocze każdego roku szkolnego. Kryteria warunkujące prawo ubiegania się ucznia o to stypendium: odpowiednia średnia ocen za I półrocze i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania. Minimalna średnia jest określana przez Szkolną Komisję Stypendialną w danym roku szkolnym. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe dotyczy również I półrocza danego roku szkolnego. Kryteria warunkujące prawo ubiegania się ucznia o to stypendium: wysokie wyniki na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania.

2. Stypendium dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce języka angielskiego lub języka niemieckiego.
Stypendium przyznaje się uczniom klasy drugiej lub trzeciej, którzy uzyskali ocenę celującą lub bardzo dobrą z danego języka obcego na koniec roku szkolnego oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą zachowania. Poza tym uczniowie ci promują naukę języków obcych w społeczności szkolnej (np. poprzez uczestniczenie w wymianie młodzieży, warsztatach językowych, akademiach itp.), biorą udział w olimpiadach i konkursach językowych oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Stypendium dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w nauce przedmiotów przyrodniczych.
O przyznaniu stypendium każdorazowo decyduje fundator. Przyznawane jest ono w danym roku szkolnym dla jednego ucznia klasy drugiej lub trzeciej i wypłacane przez okres 12 miesięcy, począwszy od września danego roku szkolnego. Otrzymuje je uczeń, który:
- wykazuje szczególne uzdolnienia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, uzyskał na koniec roku szkolnego ocenę celującą lub bardzo dobrą z biologii, chemii lub geografii oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
- osiąga sukcesy w konkursach przyrodniczych i olimpiadach przedmiotowych.

4. „DYNIA” – Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu dla wybitnego umysłu I LO.
Nagroda jest przyznawana absolwentom I LO na podstawie ich osiągnięć w ciągu trzyletniej nauki w szkole. Bierze się pod uwagę osiągnięcia w ostatnich etapach następujących konkursów i olimpiad przedmiotowych:
- Olimpiada Matematyczna,
- Olimpiada Fizyczna,
- Olimpiada Chemiczna,
- Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”,
- Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała,
- Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji.

5. Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu za najciekawszą pracę literacką z języka polskiego.
Nagroda dla autora najciekawszej pracy literackiej nosi imię Dyrektora Adama Żaka. Jej wysokość ustala corocznie Zarząd Stowarzyszenia. Kandydatami do nagrody są uczniowie klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu, którzy otrzymali śródroczną wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania i celującą, bardzo dobrą lub dobrą ocenę z języka polskiego, wskazani do udziału w konkursie przez nauczycieli j. polskiego uczących w I LO.

6. Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu dla najlepszego olimpijczyka I LO w Przemyślu.
Nagroda jest przyznawana absolwentom I LO na podstawie ich osiągnięć w ciągu trzyletniej nauki w szkole.

7. Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu dla najlepszego absolwenta I LO w Przemyślu.
Kandydata do nagrody typuje Rada Pedagogiczna I LO spośród absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem w danym roku szkolnym. Kandydatem zostaje absolwent, który uzyskał wzorową ocenę zachowania oraz najwyższą średnią ocen z zajęć obowiązkowych znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły.

Szkolna Komisja Stypendialna