dyrektor: mgr Tomasz Dziumak
wicedyrektor: mgr Marek Magdziak
wicedyrektor: mgr Tomasz KuźmiekGODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
- wtorek w godzinach: 12.30 - 14.30
- środa w godzinach: 13.00 - 15.00

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ WICEDYREKTORÓW SZKOŁY:
- wtorek w godzinach: 14.00 - 16.00
- środa w godzinach: 8.00 - 10.00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: (16) 676-95-70 lub 698 098 161