Wymiana młodzieży I LO - GSN Paderborn jest finansowana przez organizację międzynarodową: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży