Tolerancja, poznawanie obcych kultur i jednoczenie się z przedstawicielami innych krajów jest podstawą we współczesnej Europie. Słowak podąża z duchem czasu i nawiązuje współpracę ze szkołami z innych państw, aby ułatwić swoim uczniom kontakt z obcymi narodowościami. Już od paru lat współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Węgier i Chorwacji, organizujemy wymiany uczniowskie, międzynarodowe projekty tematyczne i wspólne wycieczki.

W poszczególnych działach opisany jest przebieg spotkań z różnymi państwami. Możliwe, że Ty także będziesz mógł w nich uczestniczyć, gdyż nasza współpraca jeszcze się nie skończyła i w ciągu najbliższych miesięcy planowane są nowe projekty.


Wymiana młodzieży I LO - GSN Paderborn jest finansowana przez organizację międzynarodową: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży