Spotkanie z Prezydentem Miasta Przemyśla – p. Robertem Chomą

6.10.2011 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego odbyło się spotkanie uczniów z Prezydentem Miasta Przemyśla – p. Robertem Chomą. Na początku Pan Prezydent, poproszony o wspomnienia, opowiedział o swojej edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym, przypomniał, jakimi sprawami poruszona była młodzież w tamtym okresie, czego dotyczyły jej zainteresowania. Wspomniał również pierwsze wagary i inne „niecne szkolne uczynki”. Uczniów interesowały również tematy związane z naszym miastem - zapytali pana Prezydenta między innymi o wykorzystanie środków unijnych w Przemyślu, przebudowę Rynku, rozszerzanie granic miasta, sposoby zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania w celu tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz stwarzanie w mieście warunków dla absolwentów wyższych uczelni, aby po zakończeniu studiów wracali do rodzinnego miasta. Poruszono również temat budowy multikina i kompleksu basenów w Przemyślu. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze; nieco się przeciągnęło ze względu na ilość pytań zadawanych Panu Prezydentowi. Prowadziły je Karolina Zagulak z III e i Gabriela Adamek z II h, zaś nowo wybrany samorząd dołożył wszelkich starań, aby było zorganizowane tak, jak należy. Spotkanie z Prezydentem otworzyło cykl spotkań ze znanymi absolwentami I LO, pod hasłem „Per Słowak ad astra”. Celem tej inicjatywy Dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego jest ukazanie uczniom, że edukacja w naszej szkole może być początkiem drogi do wspaniałych osiągnięć, kariery i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Anna Golatowska