dyrektor: mgr Tomasz Dziumak
wicedyrektor: mgr Marek MagdziakGODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
- wtorek w godzinach: 10.00 - 12.00
- środa w godzinach: 14.30 - 16.00

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ WICEDYREKTORA SZKOŁY:
- czwartek w godzinach: 8.00 - 10.00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: (16) 676-95-70 lub 698 098 161