Przewodniczący: Karol Mazurek (2d)
Zastępca: Mateusz Bielech (2e)
Sekretarz i Skarbnik: Michał Kondrat (1b)
Opiekunowie: mgr Anna Golatowska