Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2017/2018

Prezydium RR:
Marek Pacławski (IIIc) przewodniczący RR
Witold Pawlak (IId) zastępca przewodniczącego RR
dr Iwona Olejnik (IIb) sekretarz RR
Janusz Szostek (Ia) członek prezydium RR
Mariusz Kuniec (If) członek prezydium RR
   
Komisja Rewizyjna:
Tomasz Rokosz (IIa) przewodniczący komisji
Ilona Kućmierczyk (Id) członek komisji
Tadeusz Paczewski (IIIe) członek komisji
   
Członkowie RR
Beata Paradowska (Ib) Magdalena Machaj (IIIa)
Anna Cholewka (Ic) Jolanta Potocka (IIId)
Tomasz Pawłucki (Ie) Genowefa Bogucka (IIIb)
Wiesław Czekierda (IIc) Jadwiga Przybylska (IIf)
Jolanta Ekiert (IIe)Witold Flader (IIIf)
Informacja dotycząca rocznej składki na Fundusz Rady Rodziców.
 1. Rada Rodziców działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. j. Słowackiego w Przemyślu informuje, że sugerowana minimalna wysokości dobrowolnej, rocznej składki na Fundusz RR wynosi 50 zł od ucznia.
 2. O ostatecznej wysokości składki decyduje rodzic/opiekun prawny ucznia.
 3. Osoby posiadające w szkole więcej niż jedno dziecko mogą wnieść jedną składkę.
 4. Wpłaty mogą być dokonywane ratalnie.
 5. Zdecydowana większość środków stanowiących Fundusz RR przeznaczana jest na:
 • pokrycie kosztów udziału uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
 • zakup nagród dla uczniów w związku z ich osiągnięciami w nauce, sporcie i działalności społecznej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
 • pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa młodzieży oraz estetyki pomieszczeń szkolnych.

Informacje o bieżącym stanie Funduszu RR i ponoszonych wydatkach są przedstawiane ogółowi rodziców podczas wywiadówek szkolnych.

Opłaty będą zbierane przez skarbnika Rady Oddziałowej na spotkaniach z rodzicami uczniów. Wpłat można również dokonywać przelewem na konto:
Nazwa odbiorcy:
I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
Nr konta: 32 1560 0013 2325 6131 8000 0005
Tytułem: „Rada Rodziców – imię i nazwisko dziecka, klasa”
Informacja dotycząca Studniówki organizowanej dla uczniów klas III.
 1. Termin - 20.01.2018 r.
 2. Miejsce - restauracja "Jaśminowy Dwór" w Rokietnicy.
 3. Koszt uczestnictwa ucznia klasy III - 250 zł.
 4. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej - 180 zł (opłata nie zawiera wydatków przeznaczonych na film i zdjęcia).
 5. Sposób dokonywania wpłat: przelew na konto z podaniem osoby, za którą dokonywana jest wpłata:
  Bank Pekao SA Nr: 12 1240 2568 1111 0010 7286 2703
 6. Termin dokonywania wpłat 30.11.2017 r.

Komitet Organizacyjny Studniówki 2018 r.