Przyjazd:
Otwarcie wystawy malarskiej i odsłonięcie popiersia:
Uroczystości na szkolnej auli:
Prezentacja szkół uczestniczących w zlocie i występy artystyczne: