(ur.1882 zm. prawd. 1942) - naczelny rabin Wojska Polskiego. Pochodził z rodziny kupców żydowskich osiadłych w Przemyślu. W 1900 r. ukończył nasze gimnazjum, po czym studiował filozofię w Wiedniu oraz nauki rabiniczne. W latach 1918-20 wykładał w seminarium dla nauczycieli religii mojżeszowej W latach 1919-1932 pełnił posługę kapłańską w Wojsku Polskim i piastował kolejno funkcję:
-szefa Głównego Urzędu Duszpasterskiego wyznania mojżeszowego Biura Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych (do 1927 r.)
-szefa Wydziału Wyznania Mojżeszowego Biura Wyznań Niekatolickich M.S.Wojsk. (1927-1929)
-szefa Głównego Urzędu Duszpasterskiego Mojżeszowego Biura Wyznań Niekatolickich M.S.Wojsk. (1929-1932)