Szlakiem Holocaustu - wycieczka KNH

Wyjazd zorganizowany w ramach Koła Naukowego Historyków I LO miał na celu zapoznanie młodzieży w topografii obozu koncentracyjnego. Wśród członków i sympatyków KNH uczestniczących w wyjeździe byli tacy, którzy uczestniczyli w projektach polsko-niemieckich ze świadkami historii (Henrykiem Mandelbaumem, Eugeniuszem Daczyńskim czy Stellą Mueller-Madej), interesesujący się tematyką oraz ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z tematem. Ze względu na przenosiny opiekuna Koła, dr. Tomasza Pudłockiego z dn. 1 X na asystenturę do Zakładu Historii Oświaty i Kultury UJ, wyjazd miał też charakter pożegnalny i podsumowujący trzy lata współpracy, m.in. nad tematyką Holocaustu.

W dn. 25-26 IX pod opieką dr. Tomasza Pudłockiego i mgr Renaty Szmuc wyruszyła 24-osobowa ekipa: Paulina Kozioł i Łukasz Duplaga (współorganizatorzy wyjazdu), oraz z kl. I f: Mikołaj Błoński, kl. II c2: Agnieszka Adamska, Małgorzata Moskalik, Marta Florek, Sylwia Mroszczyk, Żaneta Bratuń, Izabela Żak, Agnieszka Osikowicz, Klaudia Dębicka, Kamila Turczyńska, z kl. III c2: Karol Bar, Kamil Czternastek, Mateusz Jaremczuk, Aleksandra Nycz, Maria Buksa, Katarzyna Klisz, Magdalena Szałyga, Joanna Szałyga, z kl. III f: Magdalena Matusiewicz, Michał Lech, Maciej Szkółka.

Ideą wyjazdu było z jednej strony zwiedzanie pozostałości byłych obozów w Auschwitz, Bierkenau i obozu Płaszów, oraz byłego obszaru getta na krakowskim Podgórzu, a z drugiej strony - wspólna refleksja i zaduma nad tragedią, która dotyczyła przecież nie tylko Żydów na ziemiach polskich. Temu służyło wspólne obejrzenie wieczorem pierwszego dnia Listy Schinldera i wspólne rozmowy zarówno nad filmem, jak i przeżyciami związanymi z doświadczeniem obozowym. Ewalucja prowadzona przez kierownika wyjazdu służyła nie tylko podsumowaniu pierwszego dnia, ale i zwróceniu uwagi na szereg przejawów życia obozowego, w tym tzw. KZ-Syndrom (syndrom zachowań poobozowych). Interesującym punktem recepcji życia obozowego, zrealizowanej w artystyczny sposób było oglądnięcie subiektywnej wystawy prac i instalacji Mariana Kołodzieja, byłego więźnia KL Auschwitz, umieszczonej w franciszkańskim kościele w Harmężach. Układ i forma wystawy niejednokrotnie bardziej oddają atmosferę życia w obozie niż jakakolwiek opowieść. Kierownik wycieczki uczulał uczestników, że Auschwitz jest też szczególnym miejscem, gdzie byli więzieni i ginęli uczniowie i nauczyciele szkoły, w tym m.in. prof. Karol Ardel - przedwojenny matematyk.

W ten sposób dwudniowy wyjazd miał za zadanie jak najpełniej wprowadzić nowych adeptów tematyki w zarys problemu, a tym, którzy już uczestniczyli w projektach holocaustowych, przypomnieć, że tak naprawdę kwestia Holocastu jest tajemnicą, której tak naprawdę nigdy nie da się zgłębić i poznać do końca.

dr Tomasz Pudłocki