Dzień Języków Obcych w I LO

Dzień Języków Obcych jest jednym z najważniejszych marcowych wydarzeń w naszej szkole. To okazja, by podkreślić, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu. Dzięki znajomości języków obcych mamy większe możliwości poznawania nowych ludzi i zawierania przyjaźni. Nawet zupełnie odmienne kultury stają się bardziej zrozumiałe.

Tegoroczny program DJO obejmował:
- wykład językoznawczy dr. Jacka Rachfała z PWSW „The essence of American English“,
- wykład językoznawczy dr Edyty Rachfał z PWSW „Cottage: the House of the Englishmans Dreams”,
- wykład językoznawczy dr. Bartosza Bucia z UR „O tłumaczeniach i tłumaczach w pigułce”,
- konkurs ortograficzny z j. niemieckiego,
- konkurs wiedzy o Hiszpanii,
- konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie,
- występy artystyczne uczniów w językach: hiszpańskim, łacińskim i angielskim,
- prezentację artystyczną grupy innowacyjnej „Deutsche Märchen”.

W ramach Dnia Języków odbył się m. in. konkurs ortograficzny z języka niemieckiego. Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii Niemieckiej w roku szkolnym 2017/2018 otrzymał Artur Szałyga z klasy 1a (miejsce pierwsze). Tytuł Szkolnego Wicemistrza Ortografii Niemieckiej otrzymali uczniowie: Katarzyna Domagalska z klasy 3a, Julia Kurcz z klasy 2b (miejsce drugie) i Gabriela Świerk z klasy 2b (miejsce trzecie). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy zaprojektowane przez Mateusza Bąka (3a), a zwycięzcy dodatkowo nagrody książkowe. Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznego programu Dnia Języków Obcych, a w szczególności prelegentom, nauczycielom języków obcych oraz zaangażowanym uczniom!

Kategoria: