Pożegnanie klas III (aktualizacja)

27 kwietnia maturzyści zakończyli edukację w I LO. O godzinie 9.00 w Katedrze uczestniczyli we mszy świętej. Uroczystość w auli szkolnej, o godzinie 10.30 otworzył śpiew hymnu narodowego w wykonaniu klasy IIa. Po wprowadzeniu sztandaru przez uczniów klas trzecich miała miejsce ceremonia przekazania go pocztowi złożonemu z drugoklasistów. Następnie prowadzący uroczystość: pani Beata Kryńska i wicedyrektor, pan Marek Magdziak przywitali gości. Kolejnym punktem programu były przemówienia: Dyrektora szkoły, pana Tomasza Dziumaka, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pana Artur Derdziaka oraz Przewodniczącego Rady Rodziców, pana Marka Pacławskiego. Głos zabrali również: ubiegłoroczna Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Julia Szczęsna oraz obecny Przewodniczący SU, Aleksander Mokrauz. Wśród gości byli również: Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pan Robert Sosnowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pan Jarosław Dyrda, rodzice a także absolwenci. Oficjalną część uroczystości zamknął hymn Słowaka. Nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, zasłużyli się dla szkoły pracą społeczną, działalnością kulturalną lub uzyskali wzorową frekwencję. Dyrektor liceum złożył także podziękowania na ręce rodziców za zaangażowanie w sprawy szkoły. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez klasę III a oraz koncert chóru w skład, którego weszli uczniowie Słowaka. Po uroczystości w auli maturzyści wykonali pamiątkowe zdjęcia i spotkali się z wychowawcami w klasach, był to czas na odebranie świadectw ukończenia szkoły, ostatnie zdjęcia i wspomnienia.

Pozostaje nam życzyć wszystkim maturzystom powodzenia w zdawaniu egzaminu dojrzałości. Trzymamy kciuki!

Poniżej lista uczniów, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach.

Michał Chmura
• Laureat III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki;
• Laureat II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Matando 2017;
• Laureat III stopnia XI Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z fizyki w roku akademickim 2017/2018;
• Laureat I miejsca XXXIII i Finalista w XXXII Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
• Zajęcie II miejsca i zdobycie tytułu laureata w XVII edycji Konkursu Wiedzy Technicznej SAPERE AUDE;

Jan Busz
• Finalista w XXXIII Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
• Finalista w XVI Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji;
• Laureat II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Matando 2017;

Paweł Pawłucki
• Laureat II miejsca w XXXI Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
• Finalista w XXXII i XXXIII Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
• Wyróżniony Finalista w XVI i XVII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Leji;
• Laureat II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Matando 2017;
• Finalisty Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach;

Bernard Preyer
• Finalista XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Justyna Żołnierz
• Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w r. szkolnym 2016/2017
• Laureatka XXII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w 2018 r.

Michał Kondrat
• Finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
• Finalista X Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

Katarzyna Domagalska
• Finalistka XI Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z fizyki w roku akademickim 2017/2018
• Zajęcie I miejsca i zdobycie tytułu Laureata w XVII edycji Konkursu Wiedzy Technicznej SAPERE AUDE;

Zbigniew Żeglecki
• Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki.
• Finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z fizyki w roku akademickim 2017/2018

Maciej Wasilewski
• Finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z fizyki w roku akademickim 2017/2018;
• Laureat XVII edycji Konkursu Wiedzy Technicznej SAPERE AUDE

Kamila Maziarczyk
• Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w roku szkolnym 2016/2017

Paweł Jeżak
• Wyróżniony Finalista w Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. F. Leji

Mateusz Bąk
• I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy "Życie i twórczość J. Słowackiego”.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
Michała Chmura 5,25
Justyna Żołnierz 5,12
Michał Kondrat 5,12
Katarzyna Domagalska 5,06
Aleksandra Lewiarz 5,06
Beata Szpiłyk 5,06
Jan Busz 5,06
Maciej Wasilewski 5,06
Katarzyna Kostelecka 5,00
Łukasz Bryliński 5,00
Bernard Preyer 5,00
Aleksandra Paczewska 4,89
Dawid Pawliszak 4,89
Aleksandra Szczurko 4,88
Anna Gawan 4,88
Magdalena Ziąber 4,88
Konrad Stadnicki 4,88
Jolanta Gol 4,82
Weronika Król 4,82
Paweł Machaj 4,82
Bartosz Czeluśniak 4,82
Rafał Bukała 4,82
Justyna Haluk 4,81
Maciej Słysz 4,78
Renata Napierko 4,76
Zbigniew Żeglecki 4,76
Mateusz Bąk 4,76

Osoby, które uzyskały 100% frekwencji za okres trzech lat edukacji:
III B Katarzyna Kostelecka
III F Anna Gawan

POCZET SZTANDAROWY
III A – Katarzyna Domagalska, Weronika Król, Paweł Machaj
III B – Artur Hawajski
III C – Klaudia Kordek, Monika Mościszko
III D – Arkadiusz Wojdylak
III F – Kamila Maculak, Magdalena Kostka

Najaktywniejsi członkowie Samorządu Uczniowskiego:
III C - Julia Szczęsna – Przewodnicząca SU, Gabriela Opryszko,
III D - Maciej Cwynar, Kotek Michał


                                                                                                                                                   
Kategoria: