Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem – razy 9.

Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - razy 9.
Veni, vidi , vici - tą rzymską sentencją można nazwać zmagania uczniów w ogólnopolskich olimpiadach prowadzonych pod kierunkiem zespołu historyków I LO. Słowa te teoretycznie można powtarzać co roku biorąc pod uwagę fakt, iż zespół ten praktycznie od wielu lat przysparza szkole przynajmniej jednego olimpijczyka. Ten rok okazał się jednak eskalacją sukcesów. W zmaganiach o prawo startu w zawodach centralnych, aż 8 uczniów wróciło z laurem zwycięstwa. Źródeł tego sukcesu jest bardzo wiele a jednym z nich jest działalność innowacyjna prowadzona z wiedzy o społeczeństwie i historii w poszczególnych klasach. Teraz przed tą ósemką pozostała już tylko walka o tytuły laureatów w poszczególnych olimpiadach. Jednak już teraz należą się im gratulacje ponieważ są już najlepszymi z najlepszych z województwa podkarpackiego. Wśród tej wspaniałej ósemki znaleźli się:
Olimpiada Historyczna:
  • Justyna Gałuszka
  • Katarzyna Hejnowicz
  • Kamil Król
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie:
  • Maciej Hołyszko
  • Mateusz Kocyła
  • Gabriela Żak
Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego:
  • Adam Sota
  • Kamil Król
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej:
  • Krzysztof Senejko
Kategoria: