Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Michał Ekiert, uczeń klasy 2e, odebrał przyznane mu stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyło się 19 grudnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom (szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy mają wyniki co najmniej dobre.   
Kategoria: