Wyróżnienia dla naszych nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wielu nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego odbierało nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pani Małgorzata Krzeszowska, która została wówczas uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Przemyśla, otrzymała w październiku jeszcze jedno wyróżnienie - tytuł Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości 2017 na Podkarpaciu w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W dniu 27 października br. odbyła się uroczysta gala podsumowująca aktywność pedagogów - członków Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS (pani Krzeszowska jest jego członkiem od 8 lat), realizujących projekty edukacyjne z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości w roku szkolnym 2016/2017.

Klub Impuls działa pod patronatem NBP. Jego celem jest umożliwienie nauczycielom realizowania działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych pedagogów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.

Innym docenionym ostatnio nauczycielem I LO jest pani Anna Golatowska-Polańska. W dniu 4.11. br. otrzymała wyróżnienie od Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” za działania mające na celu pomoc dzieciom przewlekle chorym poprzez bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych organizacji. Pani Golatowska-Polańska współpracuje z „jerzykiem” systematycznie od kilku lat. Pomaga przy organizacji imprez związanych z działalnością fundacji. W roku szkolnym 2017/2018 założyła w naszym liceum koło skupiające wolontariuszy działających na rzecz fundacji. Trzy lata temu wyróżnienie otrzymał także Samorząd Uczniowski I LO, którego opiekunem była wówczas pani Golatowska-Polańska.

Kategoria: