Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy...

GURAN Henryk – nauczyciel wychowania technicznego
ur. 20 października 1936 r.

Ze głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanego nauczyciela naszej szkoły Pana Profesora Henryka Gurana. Uroczystości pogrzebowe, które odbyły się 27 grudnia 2018 r. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa oraz na Cmentarzu Zasańskim zgromadziły rodzinę zmarłego oraz liczne grono przyjaciół, współpracowników i wychowanków. Społeczność przemyskiego „Słowaka” reprezentował dyrektor szkoły przekazując najbliższym wyrazy współczucia i wsparcia.

Profesor Henryk Guran był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończył także Studium Nauczycielskie w Opolu na kierunku rysunek i praca ręczna. Działalność zawodową rozpoczął 01.09.1963 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Przemyślu. Następnie przeniesiony został służbowo do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, gdzie pracował w pełny wymiarze godzien od 1.09.1964 r. – 31.08.1977 r. Kolejnym etapem jego pracy nauczycielskiej było zatrudnienie w Studium Wychowania Przedszkolnego w Przemyślu, ale mimo to do 30.06 1980 r. prowadził zajęcia z licealistami w przemyskim „Słowaku”. Ze względu na posiadane wykształcenie oraz swoje predyspozycje pełnił także funkcje wizytatora – metodyka do spraw kulturalno-oświatowych Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Powiatowego w Przemyślu (01.02.1975 r. – 31.08.1975 r.) Był Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie między innymi współpracował z Harcerską Orkiestrą Dętą Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy. Był osobą odpowiedzialną, pełną energii i inicjatywy, oddaną sprawom wychowania młodego pokolenia oraz rozwijania jej zdolności artystycznych. Lubiany i szanowany przez swoich wychowanków i współpracowników zapisał się trwale w ich pamięci.

Kategoria: