W Finale XL Olimpiady Historycznej w dniach 4- 7 kwietnia udział wezmą:

Mateusz Gemra z klasy 2a
i Paweł Kijanka z klasy 3e.

Uczestnikiem Finału 60. Olimpiady Chemicznej, w dniach 4-5 kwietnia, będzie
Michał Mrozowicz z klasy 3 h.

Natomiast do Finału 63. Olimpiady Fizycznej zakwalifikowali się uczniowie klasy 3a:
Gabriel Bożek
i Maciej Ignatowski.
Finał odbędzie się w dniach 5-8 kwietnia.


Gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach!